Ploché střechy by zpravidla měly mít alespoň minimální sklon, aby se usnadnil odvod dešťové vody. Při absenci takového sklonu lze pro realizaci střešní krytiny použít několik metod.

 • Použijte hydroizolační membránu, která nevyžaduje sklon střechy. Některé produkty mezi střešními membránami mají vhodné dodatečné nátěry, které umožňují jejich použití na střechu bez sklonu.

 • Vytvořte spádový potěr, který jako doplněk ke konstrukčnímu betonu vytvaruje vhodný sklon.

 • Použijte spádové desky z jiného materiálu – polyuretanu nebo polystyrenu. Polyuretanové spádové desky jsou řešením, které se zatím příliš nepoužívá. Spádové desky z EPS polystyrenu jsou však již zcela běžně dostupné.

V případě použití tepelné izolace Thermano je vhodné, aby šikmé polystyrenové desky byly umístěny pod ní. Díky mnohem vyšší pevnosti v tlaku je bezpečnější instalovat panely Thermano pod hydroizolační membránu. Kvůli pochůznosti střechy a bodovým tlakům, které jsou vlastní ploché střeše.

 

Správná příprava podkladu

 • Před zahájením montáže tepelné izolace na plochou střechu je třeba posoudit kvalitu betonového podkladu. V případě potřeby je třeba povrch střechy chránit vhodným prostředkem, např. gumoasfaltovou směsí.

 • Na očištěný a připravený podklad položte parotěsnou fólii, aby se omezily emise vodní páry, která by při průchodu stropem nad vytápěnou místností mohla kondenzovat v tepelné izolaci. Při této příležitosti parotěsná fólie poskytne i dodatečnou ochranu v případě poškození střechy. Případná voda, která by se dostala přes tepelnou izolaci, stéká po fólii do drenážního systému.

 

Zakrytí parotěsnou fólií

 • Parotěsná fólie u atikových stěn by měla být vytažena nad úroveň tepelné izolace. Ideálním řešením je obložit jím celou atikovou stěnu i z vrchní strany.

 • V případě řešení se šikmými deskami z polystyrenu by měly být umístěny na vrstvu parotěsné fólie. Tyto desky nevyžadují žádné montážní spojovací prvky ve formě lepení nebo šroubů, pokud to není vyžadováno větrnými podmínkami při montáži.

Pokládka panelů Thermano

 • Strop s položenými spádovýmii deskami je již správným podkladem pro pokládku desek Thermano jako správné tepelně izolační vrstvy. Panely Thermano jsou na obou stranách zakončeny stejným obkladem. Lze je tedy umístit libovolnou stranou nahoru.

 • Standardně, zvláště u velkých sklonů, by měly být panely Thermano upevněny teleskopickými kotvami v počtu 2 ks na m2 - tedy 6 ks na standardní panel rozměrů. 1200x2400 mm. Tím jsou desky chráněny před odfouknutím větrem před tím, než budou pokryty hydroizolační membránou.

 • V případě železobetonového stropu by měla být použita sada teleskopických kotev tak, aby šrouby byly ukotveny v betonu minimálně 50 mm.

 • Tloušťka panelů Thermano by měla odpovídat platným tepelným požadavkům na střechu. Pro zajištění U = 0,18 W / m2 K použijte desky Thermano o tl. 125 mm. U střechy se spádovými polystyrenovými deskami lze samozřejmě zohlednit tepelný odpor těchto desek a snížit tak potřebnou tloušťku desek Thermano.

Podkladová lepenka

 • Alternativně k mechanickému upevnění lze podkladovou lepenku nalepit na tepelnou izolaci Thermano upevněnou teleskopickými příchytkami ke stavebnímu základu. Horní střešní lepenka se nejčastěji přivařuje k podkladové lepence při zachování vhodných přesahů mezi jednotlivými pruhy.

 • Taková střešní krytina je bezpečnou a účinnou vrstvou chránící před měnícími se povětrnostními podmínkami a dalším benefitem je tepelná pohoda bydlení po celý rok.