Termomodernizace šindelové střechy nadkrokevní metodou.

Tepelná izolace šikmé střechy položená na krokvích.

Tepelná izolace ze skelné vaty je dokonalým útočištěm pro hlodavce např. pro kunu, která se dostane do podkroví a udělá si tam hnízdo.

Pro zajištění celoroční tepelné pohody a znemožnění hnízdění různých hlodavců jsou ideální volbo pro zateplení tepelněizolační panely z tvrdého polyuretanu. Mají nejvyšší třídu tepelné izolace A++, a navíc jsou odolné proti škodlivému působení hlodavců, lesních zvířat (včetně kun) a ptáků.

Kolik stojí výměna zateplení střechy?

V případě opravy šikmé střechy je nutné odstranění staré střešní krytiny spolu se zničenou vrstvou tepelné izolace. Následně je třeba namontovat zateplení a na ně znovu položit střešní krytinu.
Z toho důvodu je třeba určit náklady zcela individuálně pro každý projekt zvlášť. Určitým výchozím bodem může být hrubý odhad ceny nákupu izolačního materiálu.

Modernizace zateplení zničeného kunou: postup krok za krokem

1. Práce je třeba zahájit sejmutím staré krytiny.

2. V další etapě prací se odstraňují staré latě a kontralatě.

3. Dalším krokem je příprava vhodných latí a kontralatí – 40 x 60 mm jak pro latě, tak pro kontralatě, aby byla zajištěna vhodná ventilace podkonstrukce a krytiny z nového dřevěného šindele.

4. Následně je třeba zahájit standardní montáž desek Thermano na krokvích, přičemž na rovných plochách střechy začínáme od okapu. Všechny případné spáry nad 3–4 mm je třeba vyplnit nízkoexpanzní pěnou a veškeré spoje mezi deskami Thermano zalepit hliníkovou páskou s tloušťkou 50 mikronů.

5. Další etapy montáže střešní krytiny se provádějí stejně jako v případě standardní tepelné izolace použité na krokvích (více zde). Na desky Thermano se postupně pokládá: paropropustná membrána, kontralatě a latě jako podkonstrukce pro novou krytinu.

Kontralatě je třeba připevňovat přes Thermano ke krokvím dlouhými vruty, střídavě každých cca 40 cm, kolmo ke krokvím a pod úhlem 670. Jelikož pro montáž byly zvoleny desky Thermano o tloušťce 100 mm, kontralatě s průřezem 40 x 60 mm a lehká střešní krytina, budou se používat vruty Φ6, přičemž jejich délka by měla být minimálně 200 mm.

Zlepšení term izolaci desek pomoci Thermano zajištuje vysokou term izolaci, zajištěn nízkým indikátorem lambda.

Díky montáži tepelné izolace Thermano…

  • Ušetříte za energii potřebnou k vytápění nebo ochlazení vnitřku domu.

  • Pečujete o životní prostředí. Snížení spotřeby energie znamená snížení emisí škodlivin do ovzduší.

  • Nebudete se muset starat o zajištění střechy. Izolace Thermano je odolná proti škodlivému působení hlodavců, kun a ptáků.

Podívej se také

V případě dotazů neváhejte kontaktovat naše technické poradce Thermano:

+420 495 543 267