Balex Metal Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

„Opracowanie przez firmę Balex Metal Sp. z o. o. innowacyjnego produktu z postaci płyt warstwowych o niskim współczynniku przenikania ciepła”.

Celem projektu jest opracowanie płyty warstwowej ściennej i dachowej z rdzeniem poliuretanowym i poliizocyjanurowym typu PUR i PIR o obniżonym współczynniku przenikania ciepła – na poziomie 0,020 W/mK.

Dofinansowanie projektu z UE: 484 973,00 zł

Wartość projektu: 1 471 546,00 zł

Planowane efekty:

  • wprowadzanie do produkcji i oferty firmy innowacji produktowej w postaci płyty warstwowej ściennej i dachowej z rdzeniem typu PIR i PUR o obniżonym współczynniku przenikania ciepła;
  • wzrost liczby przedsiębiorstw inwestujących w rozwiązania innowacyjne;
  • wzrost prywatnych wydatków B+R w zakresie inteligentnych specjalizacji.