Koľko stoja sendvičové panely, ako sa montujú a kde sa dajú kúpiť najlacnejšie? Alebo krátky úvod do tematiky sendvičových panelov.

Sendvičové panely – čo musím vedieť?

Čo je sendvičový panel?

Sendvičový panel je materiál, ktorý je určený na stavbu stien a striech budov. Panel sa skladá z tepelnoizolačného jadra s plechovým obkladom. Nie je to konštrukčný materiál, je to krycí materiál. Pretože konštrukčnú funkciu majú nielen panely, ale aj oceľová konštrukcia, na ktorej sú namontované.

Základnou vlastnosťou, podľa ktorej sa rozlišujú rôzne typy sendvičových panelov, je typ tepelnoizolačného materiálu. Na trhu sú dostupné panely s jadrami z polystyrénu, minerálnej vlny a polyuretánu (polyizokyanurátu – PIR).

Líšia sa predovšetkým tepelnoizolačnými, zvukovoizolačnými parametrami, reakciou na oheň a hmotnosťou.

łączenie płyt warstwowych zamkami

Prečo sendvičové panely?

Materiál sa stal populárnym pre mnohé výhody, ktoré prináša, predovšetkým ekonomické. Skeletová technológia (sendvičové panely) má v porovnaní s tradičnou technológiou (murované objekty) výraznú prevahu (výhodu) v dvoch z troch podstatných kategórií:

1. Priame náklady

Náklady na stavbu objektu sú v prípade oboch technológií podobné.
Pri porovnávaní sa zohľadnili náklady na nákup stavebných materiálov, náklady na prácu a prepravu.

2. Trvanie stavby

Stavba objektu tradičnou technológiou, tzn. murovaného objektu, môže trvať v najlepšom prípade 6 až 7 mesiacov.
Rovnaká investícia s použitím sendvičových panelov trvá necelý 1 mesiac.
Čas stavby má podstatný ekonomický význam. V prípade výrobných alebo skladovacích objektov znamená skoršie odovzdanie objektu rýchlejšiu návratnosť investície.

Budova stavaná skeletovou technológiou sa montuje. Hotové konštrukčné a obkladové prvky prichádzajú na stavbu a skladajú sa ako lego. Netreba čakať, kým konštrukcia stvrdne.

3. Technológia

V niektorých odvetviach sú veľmi dôležité technologické požiadavky na konštrukciu. Skeletové budovy sa stavajú suchou technológiou, pri ktorej sa nepoužíva voda. Obmedzuje sa iba na montáž konštrukcie a upevnenie obkladov (sendvičových panelov) skrutkami.

Pri stavbe budov tradičnými technológiami, tzn. murovaných, sa spotrebúva značné množstvo vody.
Voda je potrebná na vytvorenie malty, na prípravu betónu či omietok.

V istých odvetviach, napr. v drevospracujúcom, farmaceutickom odvetví, tzn. tam, kde si výrobné požiadavky vyžadujú udržiavanie konštantnej úrovne vlhkosti, sa objekty nemôžu stavať s použitím mokrej technológie.

profilowanie płyty warstwowej

Koľko stoja sendvičové panely a kde sa dajú kúpiť najlacnejšie?

Náklady na nákup panelov závisia od hrúbky materiálu a typu jadra. Ekonomickým riešením ja výber panelov s polystyrénovým jadrom, avšak z dlhodobého hľadiska viac ušetríte, ak sa rozhodnete pre panely s lepším koeficientom tepelnej izolácie, tzn. pre sendvičové panely s jadrom PIR.

Ceny sendvičových panelov sa začínajú od 13,75 euro až 15 euro za m2 – v prípade tenkých panelov s polystyrénovým jadrom. Najčastejšie objednávané panely s polyuretánovým jadrom s hrúbkou 100 mm stoja približne 20 euro až 22,50 euro za m2.

Zákazníci sa často pýtajú, aká je DPH na sendvičové panely? Pri nákupe panelov podobne ako iných stavebných materiálov je DPH vo výške 23 %.

Najlepšie bude, keď si sendvičové panely objednáte priamo u výrobcu alebo prostredníctvom distribučnej siete. Na požiadanie zákazníka môžu prísť regionálni zástupcovia Balex Metal na miesto investície, aby profesionálne poradili pri výbere najlepšej technológie a materiálov. Keď predajca získa nevyhnutné informácie o potrebách investora, môže bleskovo pripraviť individuálnu ponuku „presne na mieru“. Okrem pomoci obchodných zástupcov môžu zákazníci Balex Metal počítať aj s bezplatnou podporou inžinierov projektovej kancelárie, ako aj s pomocou technických konzultantov, a to počas každej fázy realizácie stavby.

hala z płyty warstwowej balex metal

Ako sa montujú sendvičové panely na stenu/na strechu?

Sendvičové panely sa montujú jednoducho a rýchlo. Prax ukazuje, že na montáž 600 m2 je potrebných cca 8 hodín práce viacčlenného realizačného tímu.

Jednotlivé fázy montáže stenových a strešných sendvičových panelov:

1. preprava materiálov na stavenisko: sendvičové panely, prvky podkonštrukcie (profily formované za studena), doplnky (napr. klampiarske doplnky, spojky, tesnenia ap.); Balex Metal môže dodať všetky nevyhnutné prvky priamo na miesto investície;

2. vyloženie materiálov s použitím stavebných strojov;

3. montáž podkonštrukcie – vzpery, stĺpy, väznice;

4. odstránenie ochranných fólií panelov;

5. montáž sendvičových panelov na nosné konštrukčné prvky s použitím spojok (spojovacieho materiálu);

6. utesnenie kontaktov panelov a montáž klampiarskych doplnkov.

Koľko skrutiek je potrebných na montáž sendvičového panela? – Je to jedna z najčastejších otázok počas prípravy realizácie. Veľmi približne sa dá použiť 1,1 ks skrutiek (spojok) na každý 1 m2 panelov. Presný počet spojok a ich rozmiestnenie je potrebné určiť s projektantom alebo dodávateľom materiálov.

Viac o montáži sendvičových panelov nájdete tu:

film z instrukcją montażu płyty warstwowej

Na strechu aj stenu sa dá namontovať ľubovoľný typ sendvičových panelov. Podľa potrieb to môže byť:

Panely sú vhodné na každý typ objektu. Jediným obmedzením je predstavivosť. Avšak najčastejšie sa používajú v priemysle, v jednotlivých prípadoch sa panely používajú aj na stavbu obytných objektov.

płyta warstwowa mikroprofilowanie

Pre rýchlu montáž a veľký povrch pokrytia sa sendvičové panely používajú na stavbu:

  • skladových hál,
  • logistických centier,
  • športových objektov,
  • chladiarní, mraziarní,
  • veľkoplošných obchodov,
  • výrobných hál,
  • kancelárskych budov.

Sendvičové panely sa dajú spájať s inými riešeniami, napr. populárne je používanie panelov ako obkladov stenových priečok v nákupných centrách s kompaktnými (skladanými) strechami, ktoré sa skladajú z trapézového plechu, tepelnej izolácie (napr. panelov PIR Thermano) a hydroizolačnej membrány.

płyta warstwowa dachowa i doświetla