Trapézové plechy sa môžu montovať na stenách aj na strechách. Vzhľadom na nízku cenu a vysokú trvácnosť je to materiál, ktorý sa tak v priemyselných, ako aj v obytných stavbách bežne používa.

Trapézový plech je medzi investormi veľmi populárny a stal sa stálou súčasťou panorámy našej krajiny. Konštrukcie vytvorené na základe tohto materiálu môžete uvidieť prakticky v každej obci.

Typy trapézových plechov: krycie a konštrukčné

Základné rozdelenie trapézových plechov je na krycie a konštrukčné plechy.

Krycí plech má funkciu vonkajšieho obkladu (krytiny) steny alebo strechy. Používa sa na pokrývanie studených hál v systéme: konštrukcia, krycí trapézový plech; alebo teplých hál v systéme: konštrukcia, tepelnoizolačný materiál, krycí trapézový plech. Hrúbka povlakov trapézových plechov, ktoré vyrába spoločnosť Balex Metal, je od 25 do 55 mikrometrov. Dostupný je tiež materiál s hrúbkou od 0,50 do 0,70 mm, na výber sú tiež profily s rôznou výškou, od 2 mm (optický profil) až do 60 mm.

Konštrukčný plech sa používa výhradne ako prvok celého strešného systému. Plech je zvonku zabezpečený povlakom s hrúbkou 15 mikrometrov, z vnútornej strany iba základným poterom, ktorý spolu s tepelnoizolačným materiálom a krycou vrstvou (napr. asfaltový pás, falcovaný panel, membrána a pod.) vytvára kompletnú strechu.

Konštrukčný plech Balex Metal sa vyrába z dobrého druhu ocele (S320GD), to znamená, že materiál je odolný a môže prenášať záťaže aj na veľkých rozpätiach (plochách). Dostupná je široká paleta výšky a hrúbky profilov, vďaka tomu je možné vybrať optimálne riešenie pre danú investíciu a tiež prispôsobiť podľa daných požiadaviek nosnosti.

Protikorózna ochrana trapézových plechov

Všetky trapézové plechy, ktoré ponúka spoločnosť Balex Metal, sú pozinkované a pokryté ochranným povlakom: aluzinok, polyester SP 25, polyester Matná perla SP 35, Cesar PUR 55. Povlak Cesar má zvýšenú odolnosť proti korózii (RC1-RC5).

Trapézový plech s polyesterovým povlakom

V obytných stavbách sa na strechách používajú trapézové plechy s polyesterovým povlakom. Avšak nie každý si uvedomuje, že strešná krytina zabezpečená takýmto spôsobom je tiež chránená pred pôsobením poveternostných podmienok, ako aj pred koróziou.

V tomto prípade je kovové jadro trapézového plechu pokryté podkladovou, pasivizujúcou vrstvou zinku a nakoniec polyesterovou vrstvou s hrúbkou 15 až 40 mikrometrov. Poslednú vrstvu väčšinou tvoria polyester, puriar alebo plastizol.

Aluzinkový trapézový plech

Plech je z dvoch strán pokrytý vrstvou zliatiny zinku a hliníka. V procese galvanizácie sa kovy spájajú. Práve vďaka tomuto povlaku sú strešné krytiny s aluzinkom ešte viac odolné voči vplyvom poveternostných podmienok.

Aluzinkové trapézové plechy sú odporúčané ako strešná krytina skladovacích, výrobných a priemyselných objektov.

Výhody trapézového plechu

Charakteristická vlastnosť trapézového plechu je predovšetkým veľmi vysoká pevnosť. Vyplýva z odolnosti plechu voči pôsobeniu poveternostných podmienok, vrátane pôsobenia nízkych a vysokých teplôt. Prvky strechy vyrobené z trapézového plechu môžu byť hrubšie než prvky z iných plechových materiálov, preto sú ešte odolnejšie voči vplyvom extrémneho počasia, ako sú intenzívne zrážky, ľadovec či sneh.

Rýchla, to znamená lacná montáž

Optimalizácia nákladov stavby nemusí hneď znamenať voľbu materiálov nižšej kvality. Jedna z metód obmedzovania nákladov je znižovanie nákladov na montáž.Trapézový plech je v tomto ohľade výnimočne výhodné riešenie, pretože jednoduchosť a rýchlosť montáže umožňujú výrazne znížiť pracovné náklady a vďaka rýchlejšie zrealizovanej investícii môžete z nej čerpať zisky oveľa skôr.

Plánované náklady položenia plechu sa začínajú od niekoľkých eur za 1 m², čo je v porovnaní s montážou iných strešných krytín veľmi výhodná alternatíva. Náklady na montáž krytín iného typu môžu byť až trojnásobne vyššie.

Obrovská výhoda trapézového plechu je tiež jeho prístupná cena. Za 1 m² pozinkovaného plechu treba zaplatiť - samozrejme, závisí to od rôznych parametrov - niekoľko eur a farebný trapézových plech stojí len o pár eur viac.

Použitie trapézového plechu

Trapézový plech sa väčšinou používa vo veľkých výrobných, skladových halách, prístreškoch a tiež v rôznych objektoch s veľkoplošnými strechami (dokonca aj tam, kde spád strechy je zhruba iba päť stupňov).

Je známe, že trapézový plech je jeden z najčastejších materiálv používaných ako krytina tak väčších, ako aj menších striech priemyselných budov. Tento typ strešnej krytiny sa menej často používa na strechách domov.

Trapézové plechy sa veľmi často používajú nielen ako krytina striech, ale aj ako obyčajný prístrešok. Napríklad na zakrytie zastávok, veránd, vchodov, garáží, parkovísk na bicykle či scén. V spomenutých prípadoch sa trapézový plech používa predovšetkým vzhľadom na nízku cenu, ale tiež jednoduchú montáž. Vďaka tomu, že je ľahký, nemusia sa pripravovať komplikované, časovo náročné a drahé konštrukcie.