Návod na modernizáciu zateplenia na šikmej streche, ktoré poškodila kuna.

Termomodernizácia šikmej šindľovej strechy metódou na krokvách

Domy so šindľovou alebo stružlinovou strechou nielenže veľmi dobre vyzerajú, ale predstavujú aj vynikajúce riešenie v prípade striech s nepravidelnými a oblými tvarmi. V prípade realizácie prezentovanej vo filme zvýrazňuje osiková stružlina krásu okna typu volské oko na oboch stranách strechy.

Investícia predstavená v návode sa nachádza v srdci malebného Kašubska. Osikové stružliny boli po 10 rokoch už veľmi zničené. Neboli správne impregnované, preto sa musia odstrániť. Ešte väčší problém sa skrýva pod krytinou. Tepelnú izoláciu zo skleného vlákna úplne zdevastovala kuna, ktorá sa dostala do podkrovia a urobila si tam brloh.

Investor sa rozhodol, že chce zabezpečiť tepelný komfort budovy počas celého roka, preto uprednostnil panely Thermano – tepelnú izoláciu z tvrdého polyuretánu. Panely majú najvyššiu triedu tepelnej izolácie A++ a navyše sú odolné proti hlodavcom, lesnej zveri (vrátane kún) a vtákom.

Koľko stojí výmena zateplenia strechy?

V rámci modernizácie šikmej strechy sa musí odstrániť strešná krytina spolu so starou tepelnoizolačnou vrstvou a následne sa musí namontovať nové zateplenie a opäť položiť krytina.
Preto sa celkové náklady investície musia vypočítať individuálne. Východiskovým bodom môžu byť predpokladané náklady na zaobstaranie izolačného materiálu.

V súčasnosti je hrúbka tepelnej izolácie Thermano v prípade striech podľa požiadaviek ministerstva stavebníctva 150 mm (súčiniteľ prestupu tepla U = 0,15).
Od roku 2020 sa minimálna hrúbka zvýši na 230 mm (U = 0,10).

Orientačná cena materiálu s DPH:

  • panely Thermano – od 25 € m2

Modernizácia zateplenia, ktoré zničila kuna, krok za krokom

1. Práce by sa mali začať odstránením starej strešnej krytiny. Miesto po odstránených šindľoch alebo osikových šindľoch je potrebné chrániť fóliou, pretože sa v odpade nachádza aj veľké množstvo odstránených klincov.

2. Ďalšia fáza prác spočíva v odstránení starých lát a kontralát. Po demontáži šindľov, hoblín a nosnej konštrukcie zostane len paropriepustná membrána.

3. Ďalším krokom je príprava vhodných lát a kontralát. V tomto prípade sa investor rozhodol použiť pôvodný prierez 40 mm × 60 mm pre laty aj kontralaty, aby sa zabezpečilo správne vetranie nosnej konštrukcie a krytiny z nového dreveného šindľa.

4. otom je potrebné pristúpiť k štandardnej montáži dosiek Thermano na plochých miestach strechy, začínajúc od odkvapov. Samozrejme, všetky prípadné medzery nad 3 mm – 4 mm by sa mali vyplniť nízkoexpanznou penou a všetky styčné plochy medzi doskami Thermano by sa mali zakryť hliníkovou páskou s hrúbkou 50 mikrónov.

5. Väčšia pozornosť by sa mala venovať príprave dosiek Thermano na ochranu „volského oka“. Vzhľadom na zakrivenie strechy je z tohto hľadiska montáž dosiek Thermano špecifická. Na prezentovanej streche sa realizátori rozhodli použiť techniku známu pri montáži sadrokartónu na zakrivené plochy. Dosky Thermano sa narezali nožom zhora a vytvarovali do tvaru „volského oka“. Vzniknuté medzery sa vyplnili nízkoexpanznou penou a zalepili hliníkovou páskou. Stojí za zmienku, že vďaka takémuto riešeniu zostáva spodná výstelka Thermano nepoškodená a je stále plynotesná.

6. Nasledujúce kroky pri montáži strešnej krytiny sú rovnaké ako pri štandardnej termoizolácii montovanej na krokvy (viac tu). Na dosky Thermano sa postupne kladie paropriepustná membrána, kontralaty a laty ako nosná konštrukcia na nový drevený šindeľ.

Kontralaty by sa mali priskrutkovať striedavo cez dosky Thermano na krokvy pomocou dlhých skrutiek s dĺžkou cca 40 cm, kolmo na krokvy a pod uhlom 67 stupňov. Vzhľadom na to, že sa realizátor rozhodol pre dosky Thermano s hrúbkou 100 mm a kontralaty s prierezom 40 mm × 60 mm, pôjde o strešnú krytinu ľahkého typu a použijú sa skrutky s priemerom 6 mm, ktorých dĺžka by mala byť minimálne 200 mm. Aj vďaka ľahkému typu novej strešnej krytiny vyrobenej z osikových šindľov sa laty a kontralaty montujú pomocou krátkych skrutiek. V tomto prípade je dôležité vybrať si vhodnú dĺžku týchto skrutiek, aby zbytočne neprepichovali paropriepustnú membránu. Vzhľadom na to, že aj kontralaty majú prierez 40 mm × 60 mm, mali by sa na tento účel použiť skrutky s dĺžkou 70 mm – 75 mm.

7. Ďalšou pracovnou etapou je montáž novej krytiny z drevených šindľov alebo osikových šindľov, ktorá sa tentokrát impregnuje a ochráni pred poveternostnými vplyvmi. Podľa výrobcu by si správne namontovaný a zabezpečený osikový šindeľ mal zachovať technické a vizuálne parametre minimálne 30 rokov. Objekt zmodernizovaný prezentovaným spôsobom dokonale chráni interiér pred vplyvom nízkych a vysokých teplôt, čo umožňuje predĺžiť obdobie používania na celý rok. Pri tejto modernizácii sa strecha stala nedostupnou pre lesné zvieratá.

Zlepšenie termoizolácie strechy pomocou dosiek Thermano je jednoduché pre ich vynikajúcu termoizoláciu. Pretože majú nízky koeficient lambda.

Vďaka montáži tepelnej izolácie Thermano...

  • Ušetríte na energii potrebnej na vykurovanie a chladenie interiéru domu.
  • Prispejete k ochrane životného prostredia. Znížením spotreby energie znížite množstvo škodlivých emisií do atmosféry.
  • Už vás nebude trápiť zabezpečenie strechy. Thermano je odolné proti hlodavcom, kunám aj vtákom.

Pozrite si tiež

V prípade akýchkoľvek otázok o izolácii Thermano sa obráťte na poradcov:

+ 421 41 507 40 01