Návod na výmenu tepelnej izolácie v letnej chatke.

Návod na výmenu tepelnej izolácie v letnej chatke.

Správne zmodernizovaný letný objekt umožňuje predĺžiť turistickú sezónu o ďalšie mesiace, vďaka čomu môže investor – podnikateľ dosiahnuť vyššie zisky. Typickým príkladom takéhoto objektu je veľmi populárna trojuholníková chatka typu Brda, ktorá nám poslúžila ako vzor návodu na montáž zateplenia.

Chatka bola z vonkajšej strany zakrytá panelmi z tvrdej polyuretánovej peny PIR s najvyšším štandardom tepelnej izolácie A++.

Koľko stojí zateplenie letnej chatky?

Aby bol rozdiel citeľný, odporúčame, aby mala tepelná izolácia hrúbku minimálne 100 mm.

  • panely Thermano – od 20 € m2
  • práca*

*Montáž panelov Thermano je jednoduchá a aj neskúsený majster si s ňou sám bez problémov poradí. Panely sa veľmi pohodlne pília na potrebné tvary a zabezpečenie kontaktov a škár hliníkovou páskou nepredstavuje väčší problém.

Zateplenie letnej chatky krok za krokom

1. Vhodne modernizované rekreačné objekty umožňujú predĺženie turistickej sezóny o ďalšie mesiace, čo v praxi znamená pre investora alebo užívateľa značné zisky. Príkladom takéhoto objektu je dom typu Brda.

2. Modernizácia by sa mala začať demontážou starého zastrešenia. Najskôr je potrebné demontovať všetky krycie klampiarske prvky. Veľmi častou strešnou krytinou je eternit, ktorý by sa mal odstrániť a zlikvidovať. Demontáž eternitu je najlepšie zveriť špecializovanej firme, ktorá je oprávnená vykonávať tento typ práce a používa pritom osobitné prostriedky osobnej ochrany.

Demontované eternitové dosky by sa mali starostlivo umiestniť na palety a potom zabezpečiť ochrannou fóliou proti rozptyľovaniu azbestových vlákien počas skladania, prepravy a likvidácie.

3. Ďalšou etapou modernizácie je kontrola technického stavu: odkrytá strešná väzba, nosné konštrukcie a membrána. V prípade negatívneho posúdenia by sa mali chybné prvky vymeniť alebo opraviť. Ukázalo sa, že strešná väzba na prezentovanom objekte je suchá a bez akýchkoľvek technických nedostatkov.

4. Ďalším krokom je príprava materiálov na termoizoláciu. V tomto prípade sa na izoláciu strechy a štítových stien použili dosky Thermano vyrobené z pevnej polyuretánovej peny. Je to materiál s najvyšším tepelným odporom spomedzi bežne používaných termoizolačných materiálov.

5. Na túto realizáciu sa použili dosky Thermano v dvoch vrstvách: 80 mm a 50 mm. Dosky by sa mali narezať vhodným spôsobom. Môžete to urobiť pomocou akéhokoľvek rezacieho nástroja.

6. Pomocou skrutiek potom pripevnite prvú vrstvu termoizolácie. Dosky Thermano montujeme spôsobom prekrývania. Druhý rad dosiek Thermano sa montuje rovnako ako prvá vrstva.

7. Ďalším krokom je kladenie paropriepustnej membrány a upevnenie lát. Dosky Thermano sú odolné nielen voči rôznym druhom chemikálií, ale aj voči hlodavcom, hubám, plesniam, dažďovej vode a vodnej pare. To je mimoriadne dôležité v letných objektoch, ktoré sa najčastejšie nachádzajú v blízkosti lesov alebo vodných nádrží.

Dvojitá vrstva izolácie Thermano má vynikajúce termoizolačné vlastnosti. Takto zmodernizovaný objekt je možné využívať od začiatku jari až do neskorej jesene a po jeho vybavení vhodným zdrojom tepla dokonca aj v zime. Investícia do izolácie Thermano výrazne znižuje aj náklady na vykurovanie.

Ďalšou výhodou vyplývajúcou z montáže dosiek PIR je udržiavanie komfortnej vnútornej teploty v lete aj počas veľkých horúčav.

Vďaka montáži tepelnej izolácie Thermano...

  • Predĺžite na veľa rokov trvanie sezóny letnej chatky.
  • Nebudete sa musieť trápiť, že tepelná izolácia po určitom čase stratí svoje vlastnosti. Panely Thermano sú odolné proti vlhkosti a tiež proti hlodavcom a vtákom.
  • Znížite spotrebu energie na vykurovanie alebo chladenie objektu, čím ušetríte finančné prostriedky a zároveň prispejete k zníženiu škodlivých emisií do atmosféry.

Pozrite si tiež

V prípade akýchkoľvek otázok o izolácii Thermano sa obráťte na technických poradcov:

+ 421 41 507 40 01