Zet - tvarovaný profil

Jakel (profil ohýbaný za studena) je konštrukčný prvok oceľových modulovaných hál.

Profily sa používajú ako nosníky krycích a deliacich stien aj ako konštrukcie stropných a odkvapových nosníkov, stenových a strešných priečok. 

Balex Metal vyrába tri druhy jaklov: Sigma, C a Zet. Pre každý profil si môžete objednať predvŕtanie otvorov podľa svojich potrieb.

product main image product main image (small)

Technické parametre

  Výška (H) [mm] Hrúbka plechu [mm] Šírka pásu 2 (S2) [mm] Šírka pásu 1 (S1) [mm] Dĺžka výstuže hrany (C) [mm] Jednotková hmotnosť [kg/m] Maximálna dĺžka [mm] Kvalita ocele
  100    1,50  66  60 17,5 2,88  15000                                 S350GD+Z200                                
  2,00  67  60 18,5 3,85 
  2,50   70  62 17,5 4,81 
  3,00   71  62 18,5 5,77 
  150     1,50  66  60 17,5 3,47 
  2,00   67  60 18,5

4,63 

  2,50   70  62 17,5 5,79 
  3,00   71  62 18,5 6,95 
  175  1,50  66  60 17,5 3,77 
  2,00   67  60 18,5  5,02 
  2,50   70  62 17,5  6,28 
  3,00   71  62 18,5  7,54 
  200 1,50  66  60 17,5 4,06 
  2,00   67  60 18,5  5,42 
  2,50   70  62 17,5  6,77 
  3,00   71  62 18,5 8,12 
  225 1,50   66  60 17,5 4,36 
  2,00   67  60 18,5  5,81 
  2,50   70  62 17,5  7,26 
  3,00   71  62 18,5  8,71 
  250 1,50   70  65 19,5 4,83 
  2,00   71,5  65 21  6,44 
  2,50   74,5  67,5 19,5  8,05 
  3,00   76,5  67,5 21  9,66 
  300 2,00   69  62 21,5 7,14 
  2,50   70  62 22,5  8,93 
  3,00   71  62 24  10,72 
  350 2,00   79  72 21,5 8,24 
  2,50   80  72 22,5  10,30
  3,00   81  72 24  12,36 
  400 2,00   79  72 21,5 9,03 
  2,50   80  72 22,5 11,28 
  3,00   81  72 24 13,54 

Jakel Zet – prierez

H - Výška S1 - Šírka pásu 1 S2 - Šírka pásu 2 C - Dĺžka výstuže hrany

Súbory

Vyhlásenia a certifikáty

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach – tvarované profily formované za studena
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach – tvarované profily formované za studena (150.73 KB)

Všeobecné katalógy a cenníky

Katalóg – priemyselné a poľnohospodárske budovy (SK)
Katalóg – priemyselné a poľnohospodárske budovy (SK) (4.66 MB)

Technické katalógy

Katalog Profily formované za studena (EN)
Katalog Profily formované za studena (EN) (2.26 MB)

Všeobecné podmienky predaja

Všeobecné podmienky predaja (SK)
Všeobecné podmienky predaja (SK) (260.11 KB)

.

?