C - tvarovaný profil

Jakel (profil ohýbaný za studena) je konštrukčný prvok oceľových modulovaných hál.

Profily sa používajú ako nosníky krycích a deliacich stien aj ako konštrukcie stropných a odkvapových nosníkov, stenových a strešných priečok. 

Balex Metal vyrába tri druhy jaklov: Sigma, C a Zet. Pre každý profil si môžete objednať predvŕtanie otvorov podľa svojich potrieb.

product main image product main image (small)

Technické parametre

Výška (H) [mm]Hrúbka plechu [mm]Šírka pásu (S) [mm]Dĺžka výstuže hrany (C) [mm]Jednotková hmotnosť [kg/m]Maximálna dĺžka [mm]Kvalita ocele
1001,50 62 18 2,8815000S350GD+Z200
2,00 62 20 3,85
2,50 62 21,5 4,81
3,00 64 21,5 5,77
1501,50 62 18 3,47
2,00 62 20 4,63
2,50 62 21,5 5,79
3,00 64 21,5 6,95
1751,50 62 18 3,77
2,00 62 20 5,02
2,50 62 21,5 6,28
3,00 64 21,5 7,54
2001,50 62 18 4,06
2,00 62 20 5,42
2,50 62 21,5 6,77
3,00 64 21,5 8,12
2251,50 62 18 4,36
2,00 62 20 5,81
2,50 62 21,5 7,26
3,00 64 21,5 8,71
2501,50 65 23 4,83
2,00 66 23 6,44
2,50 68 23 8,05
3,00 70 23 9,66
3002,00 65 22 7,14
2,50 67 22 8,93
3,00 68 22 10,72
3502,00 72 24,5 8,24
2,50 74 24,5 10,30
3,00 76 24,5 12,36
4002,00 74 22,5 9,03
2,50 74 25 11,28
3,00 75 25 13,54

 

Jakel C – prierez

H - Výška S - Šírka pásu C - Dĺžka výstuže hrany

Index approved:2022-05-18 07:45:27

.

?