Skip to main content
Budowa domu 70 m2 bez pozwolenia ‒ jakie warunki należy spełnić?

Budowa domu 70 m2 bez pozwolenia ‒ jakie warunki należy spełnić?

09 styczeń 2023

Budowa domu 70 m2 bez pozwolenia jest możliwa, jeśli obszar oddziaływania budynku mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany. Roboty związane ze wznoszeniem budynku o takiej powierzchni zabudowy nie muszą być nadzorowane przez kierownika budowy. 

 Planując budowę domu do 70 m2 bez pozwolenia dobrze wybrać technologię, która usprawni cały proces inwestycyjny. Wartym uwagi rozwiązaniem jest w takim przypadku płyta warstwowa łupkowa, która służy wznoszeniu budynków w technologii modułowej. 

Kiedy jest możliwa budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia? 

 Możliwość budowania domu do 70 m2 bez pozwolenia stała się faktem od początku stycznia 2022 roku. Uproszczona procedura dotyczy budynków mieszkalnych, których powierzchnia zabudowy nie przekracza 70 m2, a liczba kondygnacji wynosi nie więcej niż dwie. Zgodnie z zapisami Prawa budowlanego inwestor ma możliwość skorzystania z krótszego postępowania tylko w sytuacji, gdy planowany dom ma służyć zaspokojeniu jego prywatnych potrzeb mieszkaniowych. Dodatkowym wymogiem jest w takim przypadku konieczność ograniczenia obszaru oddziaływania budynku wyłącznie do działki, na której ma on być wzniesiony. Kwestia ograniczenia obszaru oddziaływania obiektu odnosi się w takim przypadku przede wszystkim do zachowania wymaganych prawem odległości od granic działki. 

Budowa domu 70 m2 bez pozwolenia ‒ formalności 

Budowa domu o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 70 m2 nie musi być związana z uzyskiwaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, jednak nie oznacza to, że inwestycja tego typu jest całkowicie zwolniona z formalności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w takim przypadku należy złożyć w organie administracji architektoniczno-budowlanej formularz zgłoszenia robót wraz z wymaganymi załącznikami. Należy pamiętać, że w przypadku inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego zakres wymaganej dokumentacji jest taki sam bez względu na to, czy procedura ma być oparta o pozwolenie na budowę, czy zgłoszenie robót. Oznacza to, że budowa domu o powierzchni zabudowy do 70 m2 musi być poprzedzona wykonaniem dokumentacji projektowej, czyli projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego. Pierwszy z nich wraz z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz innymi wymaganymi załącznikami jest składany wraz z formularzem zgłoszeniowym w organie administracji architektoniczno-budowlanej. Drugi zaś jest niezbędny w momencie rozpoczęcia robót. Po złożeniu kompletnej dokumentacji w urzędzie organ ma 21 dni na podjęcie reakcji, Jeśli w trakcie trwania tego okresu nie podejmie żadnych kroków formalnych, można uznać, że nie ma podstaw do wniesienia sprzeciwu. 

Warto pamiętać, że budowa domu o powierzchni zabudowy do 70 m2 nie wymaga zatrudnienia kierownika budowy. Jeśli inwestor decyduje się na takie rozwiązanie, sam musi przejąć całą odpowiedzialność za realizowane prace.  

Jakie materiały warto zastosować do budowy domu, aby usprawnić prace? 

Planując budowę domu o powierzchni zabudowy do 70 m2, warto postawić na rozwiązania architektoniczno-technologiczne umożliwiające usprawnienie procesu inwestycyjnego. Wartym uwagi znanym rozwiązaniem o unowocześnionej formule są płyty warstwowe łupkowe, które można znaleźć w ofercie Balex Metal. Płyty te są wykorzystywane do wznoszenia budynków w systemie modułowym. Zastosowanie tej technologii umożliwia znaczne przyspieszenie budowy, a zarazem ograniczenie robót o charakterze mokrym (wymagających użycia wody zarobowej). Budowa domu modułowego umożliwia przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego w ciągu jednego sezonu i rozpoczęcie użytkowania domu bez obaw o nadmierne zawilgocenie wnętrz. Zastosowanie jako warstwy osłonowo-wykończeniowej ścian i dachu płyty łupkowej warstwowej nadaje bryle budynku niepowtarzalny charakter. Dzięki tym płytom nawet mały dom będzie urzekał nowoczesnością, a przy tym pozostanie naturalny. Wykorzystanie płyt o warstwowej budowie w łatwy sposób umożliwia spełnienie wymagań dotyczących energooszczędności, a nawet pasywności. Gruby izolacyjny rdzeń ukryty pomiędzy warstwami osłonowymi płyty ogranicza ucieczkę ciepła do poziomu zerowego. Kwestia ta wpływa na ograniczenie kosztów związanych z eksploatacją budynku, które są o 30% niższe w porównaniu do budynków wznoszonych w typowej technologii. Inteligentny system łączenia płyt warstwowych łupkowych sprawia, że wykończenie dachu i elewacja budynku są gotowe w ciągu kilku dni. Przyspieszenie procesu inwestycyjnego w porównaniu do budynków wykonywanych tradycyjną techniką jest dla inwestora znacznie korzystniejsze pod względem ekonomicznym. 

Jakie materiały warto zastosować do budowy domu, aby usprawnić prace? 

Planując budowę domu o powierzchni zabudowy do 70 m2, warto postawić na rozwiązania architektoniczno-technologiczne umożliwiające usprawnienie procesu inwestycyjnego. Wartym uwagi znanym rozwiązaniem o unowocześnionej formule są płyty warstwowe łupkowe, które można znaleźć w ofercie Balex Metal. Płyty te są wykorzystywane do wznoszenia budynków w systemie modułowym. Zastosowanie tej technologii umożliwia znaczne przyspieszenie budowy, a zarazem ograniczenie robót o charakterze mokrym (wymagających użycia wody zarobowej). Budowa domu modułowego umożliwia przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego w ciągu jednego sezonu i rozpoczęcie użytkowania domu bez obaw o nadmierne zawilgocenie wnętrz. Zastosowanie jako warstwy osłonowo-wykończeniowej ścian i dachu płyty łupkowej warstwowej nadaje bryle budynku niepowtarzalny charakter. Dzięki tym płytom nawet mały dom będzie urzekał nowoczesnością, a przy tym pozostanie naturalny. Wykorzystanie płyt o warstwowej budowie w łatwy sposób umożliwia spełnienie wymagań dotyczących energooszczędności, a nawet pasywności. Gruby izolacyjny rdzeń ukryty pomiędzy warstwami osłonowymi płyty ogranicza ucieczkę ciepła do poziomu zerowego. Kwestia ta wpływa na ograniczenie kosztów związanych z eksploatacją budynku, które są o 30% niższe w porównaniu do budynków wznoszonych w typowej technologii. Inteligentny system łączenia płyt warstwowych łupkowych sprawia, że wykończenie dachu i elewacja budynku są gotowe w ciągu kilku dni. Przyspieszenie procesu inwestycyjnego w porównaniu do budynków wykonywanych tradycyjną techniką jest dla inwestora znacznie korzystniejsze pod względem ekonomicznym.