Śnieg na dachu domu wymaga usunięcia. W przypadku dachu płaskiego konieczne jest skuteczne odśnieżanie dachu. Dachy skośne powinny być z kolei wyposażone w akcesoria zapobiegające nagłemu zsunięciu się hałdy śnieżnej.

Łapacze śniegu na dachu w formie płotków i relingów to systemowe rozwiązania chroniące otoczenie budynku przed nagłym spadkiem znacznej ilości ciężkiego śniegu lub lodu. Wszystkie niezbędne akcesoria na dach znajdziesz w ofercie Balex Metal.

Ile waży śnieg na dachu?

Ciężar śniegu na dachu zależy od kilku czynników. Zgodnie z szacunkowymi danymi świeży suchy śnieg może wywierać na daną powierzchnię obciążenie wynoszące od 30 do 100 kg na metr kwadratowy obszaru. Świeży mokry opad z reguły generuje obciążenie o wartości od 100 do 200 kg na metr kwadratowy powierzchni. Z kolei zmarznięty, zbity i zleżały śnieg często wywiera obciążenie przekraczające 200 kg na metr kwadratowy obszaru.

W naszej strefie klimatycznej śnieg musi być uwzględniany jako obciążenie zmienne w procesie wymiarowania elementów konstrukcyjnych budynku (przede wszystkim dachu). Wartość obciążenia śniegiem, którą należy uwzględnić w obliczeniach, zależy między innymi od strefy klimatycznej, w której ma być zlokalizowany projektowany budynek. Podczas kalkulacji elementów konstrukcyjnych bierze się pod uwagę również geometrię i kąt nachylenia dachu, a także jego lokalne uwarunkowania (np. występowanie attyk powodujących powstawanie worków i zasp śnieżnych).

Płaski dach a śnieg ‒ wymagania określone w przepisach

Najbardziej narażone na oddziaływanie śniegu są dachy o niewielkim kącie nachylenia (dachy płaskie, których niewielki spadek umożliwia tylko właściwe ukierunkowanie wody opadowej do elementów systemu odwodnieniowego). Z uwagi na nieznaczny kąt nachylenia śnieg na takim dachu nie tylko nie może zostać odprowadzony po osiągnięciu określonej grubości pokrywy na skutek oddziaływania sił grawitacji, ale zalegając na płaszczyźnie, stopniowo zwiększa swój ciężar i powoduje coraz większe wytężenie elementów konstrukcyjnych.

Zgodnie z zapisami Prawa budowlanego w sytuacji wystąpienia czynników, które mogą mieć wpływ na uszkodzenie obiektu budowlanego skutkujący zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, właściciel lub zarządca jest obowiązany do zapewnienia bezpiecznego użytkowania tego obiektu. W przypadku gromadzenia się śniegu na dachu płaskim wymóg ten sprowadza się do konieczności odśnieżania uniemożliwiającego długotrwałe zaleganie pokrywy śnieżnej na płaskiej powierzchni.

Dachy skośne również są narażone na działanie obciążenia śniegiem. Konstrukcje tego typu, z uwagi na większy kąt nachylenia połaci, w większości przypadków odśnieżają się samoczynnie. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że nagłe zsunięcie się z dachu znacznej ilości śniegu może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Z tego względu na połaciach skośnych trzeba stosować rozwiązania, które minimalizują prawdopodobieństwo zsunięcia się hałdy śnieżnej o dużym ciężarze.

Łapacze śniegu na dachu ‒ jakie elementy wyposażenia ułatwiają bezpieczne usuwanie śniegu?

Chcąc zabezpieczyć dach skośny przed gwałtownym zsunięciem się znacznej ilości śniegu na skutek oddziaływania grawitacji, trzeba zamontować odpowiednie elementy wyposażenia. Do zatrzymywania napierającego w stronę okapu śniegu i lodu służą przede wszystkim specjalne łapacze, najczęściej w formie płotków oraz relingów. Warto pamiętać, że elementami, które z pewnością zmniejszą prędkość, a przez to siłę spadającego śniegu, są też stopnie i ławy kominiarskie, które w standardowych warunkach pełnią funkcję komunikacji dachowej.

Śnieg na dachu ‒ systemowe rozwiązania Balex Metal

Występowanie w naszej strefie klimatycznej sezonowych opadów śniegu wymaga zastosowania wyrobów budowlanych, które zapewnią odpowiednią trwałość całej konstrukcji dachu. W ofercie Balex Metal można znaleźć membrany dachowe, które zapobiegają przedostawaniu się wody i wilgoci, pochodzących między innymi od śniegu, do warstw dachowych, a jednocześnie umożliwiają odprowadzenie cząstek pary wodnej zawartej w pomieszczeniach zlokalizowanych pod dachem. Wśród akcesoriów Balex Metal można znaleźć również taśmy uszczelniające do zabezpieczania newralgicznych miejsc na dachu oraz obróbki blacharskie.

Jak wcześniej wspomniano, dachy skośne wymagają zastosowania odpowiednich systemowych urządzeń, które uniemożliwiają nagłe zsunięcie się z połaci znacznej ilości powłoki śnieżnej. Wśród akcesoriów Balex Metal można znaleźć specjalne płotki przeciwśniegowe oraz relingi przeciwśniegowe. Elementy tego typu zamocowane w pobliżu linii okapowej dachu umożliwiają przemieszczanie się śniegu z najwyższej strefy połaci, a jednocześnie zatrzymują go przed gwałtownym spadnięciem z wysokości. W ofercie akcesoriów Balex Metal znajdują się także stopnie i ławy kominiarskie, które umożliwiają stworzenie bezpiecznej komunikacji dachowej.