Skip to main content
Jak wybrać ubezpieczenie na dom w budowie? Jaki jest jego koszt?

Jak wybrać ubezpieczenie na dom w budowie? Jaki jest jego koszt?

09 styczeń 2023

Ubezpieczenie domu w budowie najczęściej dotyczy budynków wznoszonych od podstaw. Ochrona tego typu może być udzielona również w odniesieniu do obiektów, które są poddawane rozbudowie, nadbudowie, przebudowie lub remontowi. 

 Ubezpieczenie domu w budowie najczęściej obejmuje szkody wyrządzone na skutek wystąpienia anomalii pogodowych oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych. Niektórzy ubezpieczyciele umożliwiają wykupienie polisy uwzględniającej zdewastowanie i kradzież na terenie powstającego budynku. 

Co pokrywa ubezpieczenie domu w budowie, a czego nie? 

Ubezpieczenie domu w budowie, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy przede wszystkim inwestycji realizowanych od podstaw. Należy jednak pamiętać, że budowa to także prace polegające na rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz remoncie. W związku z tym istnieje możliwość ubezpieczenia również istniejących budynków, w odniesieniu do których są prowadzone roboty budowlane. 

Polisa związana z nowo powstającym obiektem budowlanym z reguły powinna trwać minimum 12 miesięcy (taki wymóg obowiązuje u znacznej większości ubezpieczycieli. Ubezpieczenie domu w budowie ma uproszczoną formę w odniesieniu do innych rodzajów polis. Zabezpieczenie tego typu może dotyczyć następujących zdarzeń o charakterze losowym: 

  • ognia ‒ szkód powstałych na skutek wystąpienia pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna. Ubezpieczenie domu w budowie od ognia z reguły dotyczy także uszkodzeń będących wynikiem działania dymu i sadzy. W takim przypadku można ubiegać się również o pokrycie kosztów związanych z akcją ratowniczą oraz ewentualną katastrofą budowlaną; 
  • zalania ‒ szkody związane z niekorzystnym działaniem wody i wilgoci w przypadku budowy domu mają związek z wodą pochodzącą przede wszystkim z opadów lub topniejącego śniegu i lodu; 
  • powodzi ‒ ten rodzaj szkód jest ściśle powiązany z zalaniem, jednak większość ubezpieczycieli traktuje powódź jako inny typ szkody; 
  • naturalnych zdarzeń ‒ przypadki tego typu są związane z upadkiem drzew lub ciężkich przedmiotów ze szkodą dla budynku, nawalnym wiatrem i gradem; 
  • przepięcia ‒ nagłej zmiany napięcia powodującej uszkodzenie urządzeń elektromechanicznych; 
  • wandalizmu ‒ szkód polegających na zniszczeniu części budynku poprzez zdewastowanie; 
  • stłuczeń ‒ jeśli budynek posiada elementy stolarki okiennej i drzwiowej, można je ubezpieczyć na wypadek stłuczenia. 

Ubezpieczenie domu od kradzieży 

Niektórzy ubezpieczyciele umożliwiają wykupienie ubezpieczenia uwzględniającego kradzież na placu budowy. Należy jednak pamiętać, że skorzystanie z takiej możliwości dotyczy tylko inwestycji, których stan umożliwia właściwe zabezpieczenie materiałów budowlanych i narzędzi. Opcja ubezpieczenia domu w budowie dotyczy budynków, które osiągnęły stan surowy zamknięty. Oczywiście, wykupienie polisy uwzględniającej rabunek zawsze wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. 

Jakie są koszty ubezpieczenia domu? 

Koszt ubezpieczenia domu zależy przede wszystkim od zakresu ochrony. Typowe pakiety ubezpieczeniowe zazwyczaj są dostępne za kwotę poniżej 500 zł. Podstawowa ochrona dotyczy przede wszystkim szkód wyrządzonych przez niesprzyjające warunki atmosferyczne i różnego rodzaju anomalie pogodowe. Uwzględnienie ubezpieczenia od dewastacji zazwyczaj wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. W takim przypadku koszt polisy wynosi około 600‒1000 zł. Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują wraz z pakietem ubezpieczeń domu polisę na życie. Najdroższe są opcje ubezpieczeniowe dotyczące kradzieży ze wznoszonego budynku. Dzieje się tak z uwagi na fakt, iż prawdopodobieństwo włamania do wykonywanego obiektu z reguły jest większe w odniesieniu do eksploatowanych budynków, gdyż obiekty na tym etapie nie są wyposażone w kompletne systemy bezpieczeństwa (np. alarm, rolety antywłamaniowe).  

Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze ubezpieczenia? 

Planując zakup ubezpieczenia domu w budowie, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Przede wszystkim należy poddać analizie zakres polisy. Równie istotne jest sprawdzenie warunków, które należy spełnić, aby ochrona mogła uzyskać pełną formę. Analizując zakres polis oferowanych przez różnych ubezpieczycieli w oferowanych przez nich pakietach, należy szukać zdarzeń, których wystąpienie na własnym placu budowy jest najbardziej prawdopodobne. Szukając najlepszej polisy, warto wziąć także pod uwagę aspekt cenowy ‒ wysokość składki oraz sumę ubezpieczenia odnoszącą się do poszczególnych zdarzeń objętych działaniem polisy.