Okresowe czyszczenie rynien umożliwia zachowanie nominalnej wielkości przekrojów i zapewnia efektywne odprowadzenie wody opadowej i pochodzącej z topniejącego z dachu bez prawdopodobieństwa przelania. Udrożnienie systemu odwodnieniowego dachu obejmuje przede wszystkim czyszczenie rynien z liści.

Każdy system rynnowy wymaga okresowych czynności związanych z czyszczeniem. Warto jednak pamiętać, że zastosowanie zaawansowanego technologicznie układu rynnowego, dzięki inteligentnej konstrukcji, znacznie ogranicza częstotliwość prac utrzymaniowych.

W jaki sposób należy czyścić rynny?

Czyszczenie rynien wiąże się przede wszystkim z usunięciem zanieczyszczeń zalegających na poziomych odcinkach układu odwadniającego. Nieczystości osiadające w rynnach najczęściej mają formę liści oraz drobnych gałęzi. Aby się ich pozbyć, można wykorzystać miękką szczotkę lub narzędzie ze specjalną końcówką na teleskopowym trzonku przeznaczone do rynien.

W trakcie czyszczenia systemu rynnowego należy koniecznie sprawdzić stan rur spustowych. Zdarza się, że światło rynien, ze względu na zalegające liście i drobne gałęzie, zmniejsza się do takiego stopnia, że woda przelewa się z rynien poziomych na elewację. Procedura sprawdzenia drożności rur spustowych polega na wlewaniu w ich górnej części wody i sprawdzaniu, czy i w jakim tempie dojdzie do ujścia cieczy na wylocie. Jeśli zostanie stwierdzony zaburzony przepływ, do udrożnienia można wykorzystać wąską szczotkę zamocowaną na drewnianym przedłużeniu lub wspomniane systemowe narzędzie z teleskopowym trzonkiem. Należy pamiętać, aby do udrażniania elementów systemu odwadniającego dach nie stosować ostrych przedmiotów, ponieważ mogłoby to skutkować naruszeniem powłok ochronnych materiału i pogorszeniem parametrów trwałościowych całego układu. W celu zabezpieczenia rur spustowych przed zmniejszaniem światła w układach odwodnieniowych stosuje się specjalne sitka zbierające zanieczyszczenia w poziomie rynien. Dzięki takim akcesoriom proces czyszczenia układu odprowadzającego wodę z połaci sprowadza się do regularnego wybierania zanieczyszczeń z poziomych rynien bez konieczności udrażniania rur spustowych i przepychania elementów łączących. Należy pamiętać, że obecność elementów sitowych, ze względu na zbieranie się całości zanieczyszczeń w jednym miejscu na odcinku układu, wymusza częstsze przeglądy.

Jak właściwie dbać o rynny?

Nowe orynnowanie zazwyczaj nie sprawia problemów funkcjonalnych. Potrzeba udrożnienia elementów systemu pojawia się zazwyczaj po 2–3 latach od zamocowania orynnowania. W celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności systemu odprowadzającego wodę opadową z dachu warto jednak regularnie sprawdzać jego poszczególne elementy. Orynnowanie powinno być poddawane przeglądom dwa razy do roku: w miesiącach wiosennych i przed nadejściem zimy. W pierwszym przypadku oględziny dotyczą przede wszystkim sprawdzenia, czy rynny nie zostały uszkodzone przez zsuwający się z dachu śnieg i lód (szczególnie jeśli na połaciach nie ma akcesoriów zapobiegających gwałtownemu zsunięciu się znacznej ilości pokrywy śnieżnej). Kontrola jesienna ma z kolei na celu sprawdzenie, czy w rynnach i innych elementach systemu nie zalega nadmierna ilość liści.

Podczas okresowych kontroli systemów odwodnieniowych dachu dobrze jest sprawdzić, oprócz rynien i rur spustowych, również pozostałe elementy układu. W tym celu trzeba ustalić, czy poszczególne części mocujące (haki, obejmy) nie uległy poluzowaniu, a także w jakim stanie są połączenia poszczególnych części systemu. Oczywiście im bardziej sprawdzony układ rynnowy zamocujemy, tym mniej problemów użytkowych będzie sprawiał. Z tego względu, wybierając rynny, warto wziąć pod uwagę kompletne systemy, które zostały stworzone we współpracy ze specjalistami z zakresu wykonywania dachów, czyli dekarzami. Układem, który jest najbardziej zaawansowany technologicznie, jest system Zenit oferowany przez Balex Metal.

Należy pamiętać, że czyszczenie rynien, jako praca wykonywana na wysokości, wymaga zachowania ostrożności i przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wykorzystania odpowiedniego sprzętu.

W jaki sposób można ograniczyć częstość wymaganego czyszczenia rynien?

Jak już wspomniano, gwarancją niezawodności systemu rynnowego jest inteligentna forma i pełna kompleksowość. Właśnie taki jest system rynnowy Zenit oferowany przez Balex Metal. Zastosowanie tego układu nie tylko zapewnia efektywność w odprowadzaniu wody opadowej z dachu, ale także znacznie ogranicza częstość i zakres potrzebnych czynności utrzymaniowych. System Zenit powstał przy pełnej współpracy z dekarzami. Efektem takiego podejścia było stworzenie układu o maksymalnej możliwej sprawności, który nie wymaga znacznej uwagi. Dzięki zastosowaniu kolan zagiętych pod kątem wynoszącym około 72 stopnie tempo spływu wody jest wysokie, co sprawia, że zanieczyszczenia spływają wraz z cieczą. Zaprojektowanie i wykonanie większych, w porównaniu z innymi rozwiązaniami, sztucerów również gwarantuje znaczną szybkość odprowadzania wody z odcinków poziomych do pionowych, co ogranicza ryzyko zapchania układu.