Skip to main content
Jak zadaszyć basen?

Jak zadaszyć basen?

30 sierpnia 2022

Basen, jako obiekt przeznaczony do rekreacji i wypoczynku, wymaga spełnienia zaostrzonych warunków związanych z temperaturą panującą w jego wnętrzu. Duża ilość wody basenowej w połączeniu z wysoką temperaturą sprawia jednak, że wytworzona wilgoć może być szkodliwa dla wyrobów budowlanych. W związku z tym do wykonania przegród zewnętrznych basenu należy użyć materiałów niepodatnych na zawilgocenie.

Zadaszenia basenowe to układy warstwowe, które powinny zabezpieczać wnętrze obiektu przed ucieczką ciepłą i dostawaniem się chłodu z zewnątrz, a jednocześnie być niepodatne na wysoki poziom wilgoci pochodzącej z wody basenowej. Inteligentnym rozwiązaniem w tym zakresie są płyty Thermano wykonane z zamkniętokomórkowego poliuretanu.

Basen ‒ miejsce rekreacji i odpoczynku

Basen służy do rekreacji i wypoczynku. Ze względu na sposób użytkowania w takim miejscu muszą panować warunki, dzięki którym korzystanie z niego będzie komfortowe.

Basen jest także miejscem, w którym panują specyficzne warunki cieplno-wilgotnościowe. Stosunkowo wysoka temperatura i znaczna ilość wody sprawiają, że materiały tworzące przegrody budynku są wyjątkowo narażone na zawilgocenie. Z tego względu podczas projektowania i wykonywania obiektów tego typu należy zwrócić szczególną uwagę na dobór odpowiednich wyrobów budowlanych, których parametry nie ulegną obniżeniu w trakcie eksploatacji budynku.

Jakie materiały są najlepsze do wykonania izolacyjnej części zadaszenia do basenu?

Nowoczesne baseny jako obiekty budowlane z reguły są wznoszone w technologii szkieletowej. Takie podejście umożliwia otwarcie budynku na otoczenie poprzez zastosowanie wielkopowierzchniowych przeszkleń. W systemach szkieletowych nośna konstrukcja obiektu może być tworzona przez elementy wykonane z różnych materiałów ‒ stali, żelbetu lub drewna klejonego warstwowo. Bez względu na rodzaj materiału konstrukcyjnego zastosowanego do wzniesienia budynku, w każdym przypadku bardzo istotny jest dobór warstw izolacyjno-wykończeniowych, które umożliwią zapewnienie maksymalnej trwałości całego obiektu.

Jak już wspomniano, na basenach panują dosyć specyficzne warunki cieplno-wilgotnościowe, które mają istotny wpływ na komfort użytkowania obiektów tego typu. Podobnie jak w innych budowlach, również na basenie miejscem, które potencjalnie stwarza możliwość ucieczki największej ilości ciepła, jest dach. W związku z tym konieczne jest zastosowanie odpowiedniego materiału izolacyjnego, który dzięki niskiej przewodności cieplnej nie dopuści do ucieczki ciepła do otoczenia. 

Dobierając materiał do wykonania izolacji termicznej zadaszenia basenu, trzeba wziąć pod uwagę warunki wilgotnościowe panujące wewnątrz takiego obiektu. Ze względu na obecność znacznej objętości wody, na basenach panuje wysoki poziom wilgotności. W związku z tym do budowy przegród ograniczających budynki tego typu należy użyć materiałów, które nie będą pogarszać swoich parametrów na skutek oddziaływania mokrego środowiska. W przypadku dachów idealnym rozwiązaniem są płyty termoizolacyjne Thermano. Dlaczego? Powodów jest przynajmniej kilka. Płyty termoizolacyjne Thermano są wyrobem produkowanym na bazie poliuretanu zamkniętokomórkowego, który jest materiałem całkowicie odpornym na działanie wilgoci. Co więcej, technologia montażu płyt izolacyjnych tego typu polega na ich przyklejeniu do podłoża zamiast stosowania łączników mechanicznych. Takie podejście minimalizuje ryzyko przedostania się wilgoci między warstwy izolacyjno-wykończeniowe dachu, dzięki czemu warstwowa konstrukcja jest trwała. Inteligentna budowa pojedynczej płyty wyposażonej w boczne frezy sprawia, że w izolacji cieplnej nie powstają żadne mostki termiczne (miejsca niekontrolowanej ucieczki ciepła).

Czym charakteryzują się płyty Thermano na dach?

Podstawowe cechy płyt izolacyjnych Thermano to:

  • bardzo niski współczynnik przenikania ciepła lambda zapewniający wysoce wydajną izolacyjność termiczną;
  • bardzo wysokie parametry wytrzymałościowe, które sprawiają, że płyty nie odkształcają się pod wpływem obciążeń;
  • zamkniętokomórkowa budowa niepodatna na działanie wody i wilgoci;
  • niepodatność na nasiąkanie wodą;
  • odporność nawet na niekorzystne czynniki eksploatacyjne umożliwiająca zastosowanie płyt w miejscach narażonych na agresywne czynniki użytkowe;
  • lekkość umożliwiająca zmniejszenie wymiarów przekrojów poprzecznych lub grubość elementów konstrukcyjnych oraz wykorzystanie nawet w przypadku przegród, które ze względu na parametry nośności nie mogą zostać dociążone;
  • uniwersalność;
  • inteligentna budowa umożliwiająca stworzenie jednorodnej powierzchni pozbawionej mostków termicznych;
  • zaawansowana forma, w której rdzeń izolacyjny jest zabezpieczony okładziną polimerowo-aluminiową zapewniającą gazoszczelność.