Budowa altany ogrodowej przy domu wymaga spełnienia określonych formalności. Zakres potrzebnej dokumentacji zależy w takim przypadku przede wszystkim od powierzchni obiektu. Jeśli altana ma zostać wykonana na obszarze ogródków działkowych, nie trzeba składać zawiadomienia ani wniosku o wydanie pozwolenia.

Najlepszym pokryciem na zadaszenie lekkiej konstrukcji altany będą nieobciążające materiały blaszane ‒ blacha trapezowa, blachodachówka lub dachówki stalowe. Pełną gamę pokryć tego typu oraz niezbędnych akcesoriów można znaleźć w ofercie Balex Metal.

Jak zbudować altanę? Czym jest altana?

Altana jest obiektem budowlanym, który jest przeznaczony do rekreacji i wypoczynku. Obiekty tego typu zazwyczaj charakteryzują się lekką formą. Z architektonicznego punktu widzenia altanki przypominają małe domki i są z reguły zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych.

Konstrukcja altany najczęściej jest wykonywana z drewna. Dzięki temu obiekt sprawia wrażenie lekkości i jest otwarty na otoczenie. Altany mogą mieć także formę częściowo murowaną lub być wykonane w wieńcowej technologii drewnianej, czyli z bali.

Budowa altanki na działce ‒ wymagane formalności

Budowa altany szkieletowej, murowanej, z bali lub innej wymaga dopełnienia określonych formalności. Zgodnie z zapisami Prawa budowlanego jeśli altana ma mieć formę wolnostojącą, a jej powierzchnia nie będzie przekraczać 35 m2, procedura formalna może być oparta na zgłoszeniu budowy altany. W takim przypadku warunkiem jest, aby na każde 500 m2 działki przypadały nie więcej niż dwie altany.

Budowa altanki na podstawie zgłoszenia robot jest traktowana jako uproszczona procedura. W takiej sytuacji należy złożyć w organie administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenie opatrzone wymaganymi załącznikami. Po przedłożeniu pełnej dokumentacji urząd ma 21 dni na podjęcie ewentualnej reakcji. Jeśli w trakcie trwania tego okresu nie przeprowadzi żadnych czynności, można uznać, że organ nie ma podstaw do wniesienia sprzeciwu, a 22 dnia można rozpocząć realizację zaplanowanych robót.

W przypadku gdy powierzchnia altany przekracza 35 m2 lub gdy na działce znajdują się już dwa obiekty tego typu, konieczne jest złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Dokument ten wraz z wymaganymi załącznikami również trzeba złożyć w organie administracji architektoniczno-budowlanej, czyli we właściwym miejscowo starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Po zawnioskowaniu o wydanie pozwolenia na budowę urząd ma 65 dni na rozpatrzenie dokumentacji. Jeśli zostanie stwierdzony brak dokumentów lub niezgodność z przepisami, organ wyda postanowienie o konieczności poprawienia wniosku. Ostatecznie urząd musi wydać decyzję zezwalającą na prowadzenie robót lub odmowną. Zgodnie z zapisami kodeksu postępowania administracyjnego, od wydanej decyzji zawsze przysługuje odwołanie.

Warto pamiętać, że nieco innym wymogom podlegają altany zlokalizowane na nieruchomościach gruntowych wchodzących w skład ogródków działkowych. Zgodnie z prawem, planując budowę altany działkowej, nie ma konieczności składania zgłoszenia ani występowania z wnioskiem o wydanie pozwolenia. W takim przypadku trzeba jednak kierować się zapisami ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz wewnętrznych regulaminów obowiązujących w odniesieniu do danej działki.

Budowa altany ogrodowej ‒ jakie pokrycie warto wybrać?

Jak wspomniano powyżej, altana z reguły ma lekką konstrukcję szkieletową. Dzięki takiej formie budowanie altany ogrodowej przebiega w szybkim tempie. Planując wniesienie obiektu tego typu, warto przemyśleć kwestię doboru materiału pokryciowego na zadaszenie altany. Biorąc pod uwagę fakt, że cała konstrukcja obiektu ma formę szkieletową, dobrze jest wybrać materiał, który nie będzie powodował nadmiernego wytężenia elementów konstrukcyjnych i nie zaburzy otwartej na przestrzeń formy architektonicznej obiektu. 

Trafionym wyborem w takim przypadku są lekkie pokrycia z blachy ‒ blacha trapezowa, blachodachówka lub dachówka stalowa wchodzące w skład oferty Balex Metal. Zadaszenie blaszane skutecznie ochroni wnętrze altany przed opadami atmosferycznymi oraz ostrymi promieniami słońca. Prosta, estetyczna forma pokryć z blachy sprawi, że wykończenie szczytu altany będzie w pełni spójne z jej lekką konstrukcją. Warto mieć na uwadze, że pokrycia dachowe oraz niezbędne akcesoria oferowane przez Balex Metal umożliwiają stworzenie estetycznego wykończenia na obiektach o różnym przeznaczeniu ‒ mieszkalnych, gospodarczych, przemysłowych, a także rekreacyjnych, w tym właśnie altanach. Stosując wyroby Balex Metal można mieć pewność, że pokrycie będzie miało estetyczną formę, a zarazem pozostanie w pełni bezpieczne podczas użytkowania obiektu.