Skip to main content
Jaka powinna być dobra ekipa do budowy domu? Jak dopełnić formalności przed zleceniem prac?

Jaka powinna być dobra ekipa do budowy domu? Jak dopełnić formalności przed zleceniem prac?

01 września 2022

Ekipa do budowy domu powinna być sprawdzona. Szukając opinii na temat danej brygady fachowców, warto zajrzeć na portale społecznościowe oraz zasięgnąć języka u wcześniejszych zleceniodawców.

Dobra ekipa do budowy domu to taka, która prowadzi roboty zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sztuki budowlanej. Wykwalifikowani wykonawcy powinni realizować prace zgodnie z założonym wcześniej harmonogramem.

Jaka powinna być ekipa budowlana do budowy domu?

Ekipa budowlana do budowy domu powinna być przede wszystkim rzetelna. Zlecając roboty wykonawcze, inwestor powinien być pewien poprawności ich wykonania. Równie istotna jest terminowość. Dobrze jest, kiedy ekipa przejmuje front robót w umówionym terminie i realizuje je zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Oczywiście podczas wykonywania prac mogą zdarzyć się przerwy, ale powinny one wynikać z procesu technologicznego. Niedopuszczalne jest zejście ekipy z budowy z uwagi na podjęcie kolejnego zlecenia lub przesunięcie terminu rozpoczęcia robót z tego powodu.

Warto pamiętać, że w przepisach nie ma konkretnie ustalonych zakresów robót odnoszących się do kolejnych etapów procesu inwestycyjnego. Często zdarza się, że właśnie ten aspekt jest źródłem konfliktów pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Wielu zlecających sądzi, że stan surowy otwarty odnosi się do budynku bez okien i drzwi, ale z pełnym dachem. Tymczasem dla wykonawcy ten etap robót powinien zostać zakończony wykonaniem samej więźby dachowej i ewentualnie wstępnego krycia dachu. Z tego względu przed zleceniem prac warto spisać formalną umowę, w której zostaną wyszczególnione wszystkie roboty mające wejść w zakres prac wykonawcy. W dokumencie warto zawrzeć także informacje dotyczące terminów. Wykonawca powinien w tym celu sporządzić harmonogram robót. Harmonogram może mieć formę ogólną, w której zostanie podany planowany początek i koniec prac lub szczegółową wzbogaconą o etapy robót wraz z granicznymi terminami ich zrealizowania. W sytuacji gdy wykonawca będzie opóźniał zakończenie danego etapu, inwestor może pisemnie wezwać go do zwiększenia stanu osób realizujących roboty, a tym samym przyspieszenia tempa prac. Jeśli ekipa przekracza ostateczny termin zakończenia robót, zlecający powinien rozpocząć naliczanie kar umownych, które, jak sama nazwa wskazuje, powinny być określone w podpisanej umowie.

Czym kierować się, planując wybór ekipy budowlanej?

Planując wybór ekipy budowlanej, warto sprawdzić jaką opinią cieszą się poszczególni potencjalni wykonawcy. Informacje na temat fachowców można zebrać w internecie, np. na portalach społecznościowych. Chcąc zrealizować inwestycję budowlaną, warto zorientować się, czy w jej okolicy nie występują firmy świadczące usługi w zakresie wznoszenia budynków. Dobrym nawykiem jest udanie się w miejsca, w których dana ekipa realizowała prace. Dzięki temu można na własne oczy zobaczyć rezultaty wykonanych robót oraz ich dokładność, a przy tym zasięgnąć opinii dotyczących fachowców od innych inwestorów.

Gdzie znaleźć ekipę budowlaną do budowy domu?

Chcąc znaleźć ekipę budowlaną, można zamieścić odpowiednie ogłoszenie w Internecie, np. na portalu służącym lokalnemu ogłaszaniu się. Coraz większą popularność zyskują komunikatory funkcjonujące w ramach portali społecznościowych. W takiej witrynie można jednocześnie przejrzeć komentarze i opinie osób, które miały styczność z daną ekipą. Jak już wspomniano, podczas szukania ekipy warto zasięgnąć języka wśród znajomych oraz osób zamieszkujących tę samą okolicę.

Dobry rozwiązaniem jest również sprawdzenie ekipy w składach i sklepach specjalizujące się w materiałach dachowych lub ogólnobudowlanych. Firmy handlujące materiałami budowlanymi bardzo często współpracują z ekipami budowlanymi o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu. Kupując potrzebne materiały, można jednocześnie otrzymać kontakt do poleconej ekipy budowlanej. 

Jakie powinny być obowiązki ekipy budowlanej?

Obowiązki ekipy budowlanej powinny wynikać ze spisanej i podpisanej umowy. Należy jednak pamiętać, że dana brygada wykonawców powinna prowadzić prace w taki sposób, aby nie wpływać negatywnie na już wykonane roboty. Przykładowo, ekipa tynkarska powinna właściwie zabezpieczyć okna przed zaprawą, ponieważ usuwanie zastygłej masy z elementów stolarki okiennej w łatwy sposób prowadzi do ich zarysowania.

Prace budowlane powinny być wykonywane przy zapewnieniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa. Ekipa przyjmująca zlecenie powinna być więc wyposażona w niezbędne środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. Warto o tym pamiętać, podpisując umowę z wykonawcą, szczególnie jeśli prace mają być prowadzone na wysokości, a do ich zrealizowania jest niezbędne kosztowne lub zwyżka.