Skip to main content
Jakich formalności wymaga przebudowa starego domu? Czy jest potrzebny projekt?

Jakich formalności wymaga przebudowa starego domu? Czy jest potrzebny projekt?

04 lipca 2022

Przebudowa starego domu jest traktowana jako roboty budowlane. Zakres wymaganych formalności zależy w takim przypadku od założonego zakresu robót.

Przebudowy starych domów umożliwiają poprawę komfortu ich użytkowania oraz stopnia estetyki. Z formalnego punktu widzenia prace tego typu polegają na robotach powodujących zmianę parametrów użytkowych lub technicznych.

Przebudowa starego domu ‒ na co zwrócić uwagę?

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane za przebudowę są uważne roboty budowlane, które skutkują zmianą parametrów użytkowych lub technicznych budynku. Do prac tego typu nie zalicza się natomiast czynności powodujących zmianę charakterystycznych parametrów obiektu, czyli jego kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, szerokości, długości lub liczby kondygnacji.

Zakres formalności związanych z przebudową starego domu zależy od założonego zakresu prac. W sytuacji gdy nie będzie się on wiązał z przebudową zewnętrznych przegród i ingerencją w nośne elementy, nie ma konieczności zgłaszania robót, ani tym bardziej występowania z wnioskiem o wydanie pozwolenia. Jeśli roboty mają dotyczyć przegród zewnętrznych budynku lub elementów konstrukcyjnych, ale w wyniku ich wykonania powierzchnia oddziaływania budynku nie wykroczy poza działkę, wystarczy zgłoszenie robót.

Planując złożenie zgłoszenia dotyczącego przebudowy starego domu, należy pamiętać, że organ administracji architektoniczno-budowlanej wymaga w takim przypadku przedłożenia oświadczenia o dysponowaniu działką na cele budowlane. Z uwagi na fakt, iż zgłoszenie przebudowy dotyczy przypadków, kiedy jest planowana ingerencja w przegrody zewnętrzne budynku lub elementy konstrukcyjne obiektu, niezbędne jest złożenie wraz z formularzem projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego. Jeśli prace muszą być prowadzone na podstawie pozwolenia na budowę, zakres wymaganej dokumentacji będzie jeszcze większy. W takim przypadku konieczne jest także zatrudnienie kierownika budowy.

Jak zwiększyć metraż domu?

Przebudowa starego domu jest zazwyczaj związana z dociepleniem przegród budynku stykających się ze środowiskiem zewnętrznym. Z uwagi na fakt, iż każda dodatkowa warstwa wpływa w takim przypadku na zmniejszenie kubatury, a często także powierzchni użytkowej, warto zadbać, aby materiał izolacyjny miał jak najcieńszą postać. W takim przypadku idealnie sprawdzą się płyty termoizolacyjne PIR. Wyroby tego typu powstają na bazie zamkniętokomórkowej piany poliuretanowej ‒ najefektywniejszego materiału ociepleniowego. Płyty wykazują się bardzo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła lambda, a jednocześnie są lekkie i cienkie. Dzięki temu nie obciążają nadmiernie elementów konstrukcyjnych i nie wpływają znacząco na ograniczenie przestrzeni życiowej.

Płyty PIR są uniwersalnym wyrobem budowlanym. Materiały te można stosować jako izolację dachów skośnych i płaskich, a także ścian i podłóg. Poliuretan zamkniętokomórkowy użyty w produkcji płyt ze sztywnej pianki PIR jest całkowicie odporny na wchłanianie wody. Dzięki temu izolacja tego typu nie jest narażona negatywne skutki oddziaływania wody i nie zmienia swojego ciężaru, ani parametrów izolacyjnych w trakcie eksploatacji.

Przebudowa starego domu ‒ projekt i koszty

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy do zrealizowania przebudowy starego domu jest niezbędny architekt i projekt. W sytuacji gdy zakres prac wymusza zgłoszenie robót lub uzyskanie pozwolenia na budowę, konieczne jest sporządzenie opracowania projektowego, ponieważ zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku wymagany jest projekt architektoniczno-budowlany. Jeśli prace mają w znaczny sposób ingerować w istniejącą konstrukcję, niezbędna jest także ekspertyza techniczna.

Jeśli przebudowa domu ma dotyczyć szczytowej przegrody budynku, trzeba przemyśleć kwestie doboru nowego materiału wykończeniowego. W takim przypadku z oczywistych względów warto wybrać lekkie pokrycie. Istniejąca konstrukcja budynku, w tym dach, nie powinien być poddawany większym obciążeniom niż te, na które zostały zaprojektowane. Wybranie lekkiego materiału pokryciowego umożliwia w takim przypadku poczynienie realnych oszczędności finansowych, ponieważ nośna konstrukcja dachu nie musi zostać wzmocniona ze względu na zwiększenie obciążeń stałych.

Jak już wspomniano, podczas przebudowy starego domu dobrze jest wybrać lekkie materiały izolacyjne, takie jak płyty PIR. Takie ocieplenie, podobnie jak lekkie pokrycia, nie wywiera nadmiernego obciążenia na konstrukcję i nie zmienia swoich parametrów w trakcie użytkowania.