Remont dachu obejmujący konstrukcję więźby lub wpływający na układ warstw najwyższej przegrody zewnętrznej budynku wymaga zgłoszenia w organie administracji architektoniczno-budowlanej. W pozostałych przypadkach nie ma konieczności dopełniania żadnych formalności.

Planując i realizując remont dachu, warto wybrać lekkie rodzaje pokryć dachowych. Dzięki temu nośna konstrukcja więźby nie ulegnie nadmiernemu wytężeniu. Szukając idealnego materiału wykończeniowego, warto sprawdzić ofertę Balex Metal!

Remont dachu wymagane formalności

Zgodnie z zapisami Prawa budowlanego, remont dotyczy robót budowlanych, których celem jest odtworzenie stanu pierwotnego obiektu lub jego części. W takim przypadku dopuszcza się jednak stosowanie innych materiałów niż miało to miejsce na etapie wznoszenia budynku.

Zakres formalności związanych z remontem budynku jest zależny od zaplanowanego zakresu robót. Według przepisów, jeśli prace mają dotyczyć przegród zewnętrznych obiektu lub jego elementów konstrukcyjnych, jest konieczne zgłoszenie robót w organie administracji architektoniczno-budowlanej. 

Warto pamiętać, że sama wymiana pokrycia dachowego zazwyczaj nie jest traktowana jako ingerencja w przegrodę zewnętrzną. Jednak w sytuacji gdy w dachu ma zostać zamontowane okno połaciowe, zostaje naruszona ciągłość wszystkich warstw tworzących przegrodę szczytową. W takim przypadku konieczne zatem jest złożenie zgłoszenia robót.

Procedura zgłoszenia robót w organie administracji architektoniczno-budowlanej nie jest skomplikowana. W takim przypadku należy złożyć formularz zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami we właściwym miejscowo starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Po przedłożeniu kompletnej dokumentacji organ ma 21 dni na reakcję. Jeśli w trakcie trwania tego okresu nie podejmie żadnych czynności, można uznać, że nie ma on formalnych podstaw do wniesienia sprzeciwu i 22 dnia rozpocząć realizację zamierzonych robót.

W sytuacji gdy prace remontowe nie będą wiązały się z ingerencją w przegrody zewnętrzne budynku, nie trzeba zgłaszać prac ani tym bardziej składać wniosku o wydanie pozwolenia na roboty.

Planując przeprowadzenie remontu dachu, nie można zapomnieć, że czynności tego typu mogą dotyczyć tylko samego dachu. W sytuacji gdy jest planowana zmiana sposobu zagospodarowania poddasza oraz zwiększenie wysokości ścian kolankowych, prace nie będą remontem, a nadbudową budynku, co wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Jak przeprowadzić remont dachu?

Planując przeprowadzenie remontu dachu w każdym przypadku, warto zlecić sporządzenie opinii lub ekspertyzy technicznej jego stanu. Z opracowań tego typu można dowiedzieć się, czy w danym przypadku wystarczająca będzie wymiana samego pokrycia dachowego, czy jest konieczna ingerencja w warstwy izolacyjne dachu lub czy istnieje potrzeba wymiany lub wzmocnienia konstrukcji nośnej. Osobą uprawnioną do przeprowadzenia dokumentacji technicznej jest uprawniony konstruktor.

Często zdarza się, że drewniane przekroje więźby dachowej noszą ślady zagrzybienia lub ataku szkodników. W pierwszym przypadku zazwyczaj konieczne jest wynajęcie profesjonalnych specjalistów, którzy przeprowadzają proces mechaniczno-chemicznego usuwania zagrzybienia. W drugiej sytuacji często potrzebne jest wycięcie części osłabionych elementów i zastąpienie ich nowymi przekrojami.

Procedura remontowa dachu powinna zostać rozpoczęta od rozebrania starego pokrycia oraz zdemontowania istniejących obróbek blacharskich. Jeśli prace remontowe mają być związane z wymianą lub wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych więźby, procedurę rozbiórki lub wzmocnienia trzeba prowadzić zgodnie z informacjami przedstawionymi w zgłoszeniu robót. Nawet jeśli remont ma dotyczyć jedynie pokrycia dachowego, warto sprawdzić stan izolacji wchodzących w skład warstwowej przegrody. 

Jakie pokrycie warto wybrać planując remont starego dachu?

Planując remont dachu, warto wybrać lekki rodzaj pokrycia. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Dzięki zastosowaniu materiału wykończenowego o małym ciężarze unikniemy nadmiernego wytężenia istniejących elementów konstruckyjnych, których nośność z reguły jest niższa w porównaniu do nowych profili. Jeśli natomiast prace remontowe uwzględniają wymianę nośnej konstrukcji dachu, zastosowanie lekkiego pokrycia umożliwia efektywną optymalizację ich wymiarów, co ogranicza koszty całego przedsięwzięcia.

Szukając pokrycia na dach, warto zapoznać się z ofertą Balex Metal. W naszym asortymencie można znaleźć następujące rodzaje lekkich pokryć:

  • panel na rąbek nowoczesną formę tradycyjnego materiału wykończeniowego na dach nadającego połaciom skromną, a jednocześnie elegancką formę,
  • blachodachówki wyroby umożliwiające wpisanie się zarówno w klasyczną, jak i nowoczesną stylistykę,
  • modułową dachówkę stalową najnowsze rozwiązanie zapewniające ponadczasowość.