Sprawdź kamienie milowe na naszej drodze do zrównoważonego rozwoju. Raport zawiera pouczające studia przypadków oraz rozdział poświęcony wdrażaniu zasad gospodarki obiegu zamkniętego.

Wspólnie zmieniając świat

Kryzys klimatyczny wymaga współpracy w różnych branżach i obszarach wiedzy specjalistycznej, dzielenia się wiedzą, kreatywnego myślenia i wyciągania wniosków w celu ustalenia rozwiązań naprawczych i wdrożenia działań na dużą skalę. Takie działania podejmujemy w ramach grupy Kingspan.

Jasne cele, aby zredukować emisję dwutlenku węgla, skupiać się na tym, aby procesy produkcyjne stawały się coraz mniej emisyjne (zakres 1 i 2) i inwestować w rozwiązania, które pozwolą zredukować emisję związaną z naszą działalnością, na ile jest to technicznie możliwe, do poziomu bliskiemu zeru.

O tym między innymi w najnowszym: 

RAPORCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PLANET PASSIONATE 2022 

PLANET PASSIONATE MAGAZYN