Skip to main content
Poznaj interaktywny raport roczny Planet Passionate 2022

Poznaj interaktywny raport roczny Planet Passionate 2022

Sprawdź kamienie milowe na naszej drodze do zrównoważonego rozwoju. Raport zawiera pouczające studia przypadków oraz rozdział poświęcony wdrażaniu zasad gospodarki obiegu zamkniętego.

Wspólnie zmieniając świat

Kryzys klimatyczny wymaga współpracy w różnych branżach i obszarach wiedzy specjalistycznej, dzielenia się wiedzą, kreatywnego myślenia i wyciągania wniosków w celu ustalenia rozwiązań naprawczych i wdrożenia działań na dużą skalę. Takie działania podejmujemy w ramach grupy Kingspan.

Jasne cele, aby zredukować emisję dwutlenku węgla, skupiać się na tym, aby procesy produkcyjne stawały się coraz mniej emisyjne (zakres 1 i 2) i inwestować w rozwiązania, które pozwolą zredukować emisję związaną z naszą działalnością, na ile jest to technicznie możliwe, do poziomu bliskiemu zeru.

O tym między innymi w najnowszym: 

RAPORCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PLANET PASSIONATE 2022 

PLANET PASSIONATE MAGAZYN