Wszyscy pracownicy Balex Metal wezmą udział w warsztatach dotyczących gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym. Nie tylko poznamy pełen przebieg procesu recyclingu, ale również dowiemy się jak samemu segregować w sposób maksymalny. Jak możemy zmniejszyć codzienną produkcję śmieci oraz działać zgodnie z zasadami zielonego biura.  Projekt realizowany we współpracy z lokalnymi zakładami utylizacji odpadów.