Skip to main content

Jak zbudować chłodnię lub mroźnię za pomocą płyt warstwowych z rdzeniem PIR?

28 maja 2021

Instrukcja montażu płyty chłodniczej

 Wykorzystanie stalowej konstrukcji nośnej oraz płyt warstwowych, do budowy obiektów przemysłowych i magazynowych, ma zdecydowaną przewagę nad innymi technologiami. Przede wszystkim ze względu na czas trwania budowy i znacznie szybszy cykl realizacji.

 1. W pierwszej kolejności, lekka obudowa konstrukcji stalowej - w postaci płyt warstwowych -realizowana jest poprzez montaż elementów ściennych i sufitowych komory mroźniczej. Taka sekwencja pozwala na swobodne operowanie płytami warstwowymi mroźni oraz dokładną, obustronną kontrolę montażu, dopasowania płyt w zamkach i skutecznego mocowania ich do konstrukcji nośnej.

 2. Przed przystąpieniem do montażu płyt ściennych komory mroźniczej należy skontrolować liniowość i odchyłki płaszczyzn konstrukcji stalowej, a następnie dokonać ewentualnych korekt. Po zamontowaniu płyt warstwowych taka poprawa wymiarowa stanie się niemożliwa.

 3. Płyty warstwowe dedykowane do budowy mroźni powinny być wyposażone w dodatkowe uszczelki aplikowane w zamkach. Przed przystąpieniem do montażu danej płyty należy skontrolować obecność i jakość uszczelki w zamku.

 4. Wszystkie elementy konstrukcji stalowej stykające się z płytami warstwowymi w okładzinach stalowych, powinny być zabezpieczone samoprzylepną uszczelką PES, zwaną również uszczelką „akustyczną”. Zabezpiecza ona antykorozyjnie powłoki malarskie konstrukcji stalowej i płyt warstwowych, oraz w znacznym stopniu ogranicza przenikanie dźwięków akustycznych pomiędzy wnętrzem hali, a jej otoczeniem.

 5. Przed przystąpieniem do montażu płyty mroźniczej należy usunąć folię ochronną z okładzin stalowych. Po zamontowaniu płyt, usunięcie folii stanie się praktycznie niemożliwe, zwłaszcza z przestrzeni zamków.

 6. Przed podniesieniem płyty warstwowej, należy w pozycji poziomej, dokonać wszelkich wymaganych docięć płyty. Na przykład: cięcia wzdłużnego - w przypadku płyty łączącej się z drugą w narożniku, lub cięcia poprzecznego - dla wyprofilowania zakładu stanowiącego „ciepły” styk z później montowanymi płytami sufitowymi.

 7. Montaż płyt warstwowych o znacznych długościach najbezpieczniej jest prowadzić przy użyciu urządzeń podciśnieniowych, czyli przyssawki umieszczonej na haku dźwigu budowlanego. Taki sposób podnoszenia i transportu płyty, pozwala na sprawne, bezpieczne i precyzyjne manewrowanie – nawet w przypadku płyt o znacznej wadze i gabarytach.

 8. Tak dostarczoną płytę należy delikatnie umieścić w miejscu mocowania, skontrolować pionowość, a następnie docisnąć w zamku do płyty sąsiedniej. Maksymalne dosunięcie płyt warstwowych w zamkach ma szczególne znaczenie w przypadku komór mroźniczych o ekstremalnie niskich temperaturach, gdzie reżim utrzymania stałej temperatury uwarunkowany jest technologicznie i ekonomicznie.

 9. Ewentualne ubytki należy uzupełnić pianką niskoprężną.

 10. Do dociśnięcia kolejnych płyt warstwowych wykonawcy używają różnych metod i urządzeń, w tym bardzo często własnej konstrukcji. Bez względu na sposób, w jaki płyty zostaną dosunięte w zamku liczy się wyłącznie skuteczność i efektywność tego działania.

 11. Mocowanie płyt warstwowych w mroźni do konstrukcji stalowej, dokonywane jest przy użyciu łączników zabezpieczających przed mostkowaniem termicznym. Takim rozwiązaniem są zastosowane w tym przypadku łączniki LAX, zagłębione w płycie warstwowej i odsuwające stalowy łącznik od wewnętrznej okładziny stalowej płyt warstwowych.

 12. Dla dokonania montażu należy uprzednio wyfrezować otwory i umieścić gniazda łączników LAX w masie płyty, przykręcić płytę stalowymi łącznikami do konstrukcji nośnej, a następnie zabezpieczyć gniazda szczelną zatyczką. Montaż kolejnych płyt ściennych dąży do zamknięcia przegrody pionowej wokół komory mroźni.

 13. Montaż płyt sufitowych odbywa się przez ich oparcie na wykonanych wcześniej wycięciach w górnej krawędzi płyt ściennych oraz podwieszenie do ram konstrukcji stalowej. Z uwagi na gabaryty komory mroźniczej i konieczność łączenia płyt sufitowych pomiędzy sobą, oraz w wycięciach płyt ściennych, oba końce płyt sufitowych powinny mieć wykonane wycięcia zakładkowe. Umożliwia to dokonanie „ciepłego” montażu i zapewnienie ciągłości rdzenia płyt warstwowych, jako termoizolacji.

 14. Poszczególne etapy montażu płyt sufitowych następują analogicznie do montażu płyt ściennych: od sprawdzenia liniowości i płaszczyzn konstrukcji stalowej, zabezpieczenie elementów konstrukcji taśmą akustyczną PES, podniesienie płyt przy użyciu właściwych urządzeń, po dokładne osadzenie płyt w zamkach płyt sąsiednich i montaż przy użyciu łączników LAX. Instalacja kolejnych płyt sufitowych dąży do zamknięcia płaszczyzny sufitu.

 15. Tak zmontowaną, gotową komorę mroźniczą należy wykończyć przy pomocy wewnętrznych obróbek blacharskich w postaci: kątowników w narożach oraz obróbek obwodowych wokół drzwi i bram przejazdowych. Ze względów sanitarnych i higienicznych, wszystkie obróbki na styku ze stalową okładziną płyt warstwowych, powinny być zabezpieczone trwale elastycznym uszczelniaczem np. butylową masą uszczelniającą.

Sprawdź płytę chłodniczą PIR

Zapytaj eksperta Balex Metal

Zapraszamy do kontaktu z ekspertem Balex Metal, który doradzi jakie jest optymalne rozwiązanie w przypadku budowy chłodni, mroźni czy magazynu o szczególnych wymaganiach:

 • konstrukcyjnych,
 • sanitarnych,
 • utrzymania stałej temperatury wewnątrz budynku.