Skip to main content

Jak zamontować płyty warstwowe na dachu i ścianie jako okładzinę zewnętrzną chłodni?

27 maja 2021

Instrukcja montażu  płyt warstwowych na dachu i ścianie w układzie pionowym.

 Płyty warstwowe to obecnie najpopularniejszy materiał do obudowy ścian wielkich hal produkcyjnych, hodowlanych i magazynowych. Jeden z takich obiektów – wielka chłodnia zakładu przetwórstwa drobiu – stanął w miejscowości Gowidlino.

Z uwagi na wysoki rygor termoizolacyjności obiektu, projekt zakładał wykonanie podwójnego zabezpieczenia przegród ściennych w postaci: płyt warstwowych mroźniczych oraz pełnej obudowy zewnętrznej z płyt warstwowych ściennych z ukrytym łącznikiem. Taki rodzaj płyt ściennych pozwala zachować wysoki poziom elewacji, bez widocznych łbów łączników stalowych, które najczęściej stanowią miejsce powstania zacieków i punktów korozji.

Montaż elementów ściennych obudowy zewnętrznej hali:

 1. Przed przystąpieniem do montażu płyt ściennych Plus należy, skontrolować pionowość elementów konstrukcji stalowej i odchyłki od płaszczyzny.

 2. Jak w przypadku płyt mroźniczych, również przy płytach warstwowych ściennych i dachowych, wszystkie elementy konstrukcji stalowej mające styk z płytami, powinny być zabezpieczone samoprzylepną uszczelką „akustyczną” PES.

 3. Przed montażem należy usunąć folię ochronną z płyt warstwowych, która stanowi zabezpieczenie ich powierzchni przed uszkodzeniami w trakcie transportu czy składowania na placu budowy.

 4. Montaż płyt warstwowych ściennych, co do zasady powinien być dokonywany przed płytami dachowymi. W przypadku spadków dachu wyprofilowanych na ramach konstrukcji stalowej, odwrócony montaż uniemożliwiłby, lub co najmniej spowodowałby znaczne utrudnienia przy jednoczesnej próbie włożenia płyty ściennej pod obniżoną część okapową płyty dachowej i  umieszczenia jej w profilu startowym.

 5. Montaż profilu startowego płyt warstwowych ściennych dokonywany jest na płycie, ławie lub z boku ściany fundamentowej. Jest on niezbędny dla właściwego pozycjonowania i zapewnienia szczelności.

 6. Montaż płyt warstwowych ściennych, podobnie, jak płyt mroźniczych, najbezpieczniej jest przeprowadzać przy użyciu urządzenia podciśnieniowego, które zapewnia swobodne operowanie i precyzyjne pozycjonowanie płyt nawet o znacznych gabarytach.

 7. Podniesioną płytę ścienną należy precyzyjnie i delikatnie umieścić w profilu startowym. Po dokonaniu kontroli pionowości, trzeba ją docisnąć zamkiem do sąsiedniej płyty ściennej.

 8. Mocowanie płyt ściennych Plus z ukrytym łącznikiem, dokonywany jest poprzez stalową podkładkę ŁB25, mającą za zadanie rozproszenie pojawiających się naprężeń na większą powierzchnię. Ma to olbrzymie znaczenie dla zapewnienia odpowiedniej nośności płyt ściennych Plus na obciążenie od ssania wiatru.

 9. Wykończenie zamontowanych płyt warstwowych ściennych stanowią obróbki blacharskie w postaci obróbki dolnej z kapinosem - mającej za zadanie odprowadzenie spływającej po ścianie wody deszczowej, obróbek narożnych oraz obróbek obwodowych wokół bram, drzwi i okien.

Sprawdź płytę ścienną PIR Plus

Montaż elementów przekrycia dachu:

 1. W przypadku płyt warstwowych dachowych, podobnie jak w poprzednich etapach, ich montaż należy rozpocząć od kontroli liniowości i płaskości powierzchni wytworzonych konstrukcją stalową.

 2. Również na tym etapie wszystkie elementy konstrukcji stalowej – płatwie, mające styk z płytami warstwowymi dachowymi, powinny być zabezpieczone samoprzylepną uszczelką „akustyczną” PES.

 3. Przed montażem płyt dachowych należy usunąć folię ochronną. Usuwanie jej w późniejszych etapach montażowych, zwłaszcza z zamków, stanie się co najmniej utrudnione.

 4. Z uwagi na widoczność krawędzi okapu, przed przystąpieniem do montażu płyt dachowych, należy ją wytyczyć sznurkiem do trasowania.

 5. Ułożenie pierwszej płyty dachowej wymaga znacznej dokładności, gdyż determinuje ona układanie równoległe kolejnych płyt. Ewentualne niedokładności ustawienia pierwszej płyty uwidocznią się z całą mocą podczas montażu ostatniej płyty na połaci.

 6. Mocowanie płyt warstwowych dachowych dokonywane jest łącznikami stalowymi do elementów konstrukcji, którymi są płatwie. Wkręty powinny być mocowane poprzez specjalną podkładkę – kalotkę. Pełni ona funkcję rozpraszacza naprężeń i rozkłada ewentualne siły ssące od działania wiatru. W ten sposób rozproszenie następuje na znacznie większą  powierzchnię niż w przypadku zwykłej podkładki z uszczelką, w jaką standardowo wyposażone są wkręty do montażu płyt warstwowych dachowych.

 7. Mocowanie długich łączników stalowych dokonywane jest w rozstawach wynikających z obliczeń projektowych i wymuszonych rozstawem płatwi.

 8. Należy zwrócić uwagę, aby płyty dachowe przylegały do siebie ściśle w zamku. Dzięki temu zostanie zachowana ciągłość termoizolacji rdzenia płyt.

 9. Uszczelnienie zamków stanowią wkręty z uszczelką EPDM, którymi zszywa się zamki sąsiednich płyt w rozstawie co ok 25 cm.

 10. Dla zachowania ciągłości termoizolacji w kalenicy, powstałą przestrzeń wypełnia się przy pomocy pianki poliuretanowej niskoprężnej.

 11. Po zamontowaniu płyt dachowych należy wykończyć krawędzie połaci przy użyciu obróbek blacharskich obwodowych: gąsiora kalenicowego, obróbki okapowej oraz wiatrownic. Montaż obróbek blacharskich dokonuje się wkrętami farmerskimi z uszczelką co ok 25 cm.

 12. Ostatnim elementem montażu obudowy obiektu jest montaż systemu orynnowania: haków, rynien, sztucerów, oraz pionów spustowych: obejm, rur spustowych, kolanek i wylewek.

Sprawdź płytę dachową PIR Standard

Zapytaj eksperta Balex Metal

Zapraszamy do kontaktu z ekspertem Balex Metal, który doradzi jakie jest optymalne rozwiązanie w przypadku budowy chłodni, mroźni czy magazynu o szczególnych wymaganiach:

 • konstrukcyjnych,
 • sanitarnych,
 • utrzymania stałej temperatury wewnątrz budynku.