Katalogi ogólne i cenniki

pdf
Katalog - Thermano (6 MB)
pdf
Katalog - Thermano Agro / Thermano Fiberglass (1.48 MB)
pdf
Cennik - budownictwo mieszkaniowe (12.97 MB)
pdf
Katalog - Elegant 2.0 (4.97 MB)
pdf
Katalog Produktów 2020 (14.99 MB)
pdf
Katalog - rynna Zenit (system) (6.72 MB)
pdf
Katalog produktów dla branży AGRO 2020 (3.65 MB)

Udostępnione do pobrania pliki są chronione prawem autorskim, a ponadto zawierają jedynie rozwiązania przykładowe, które dla potrzeb poszczególnych klientów wymagają konsultacji i doprecyzowania przez projektanta danego obiektu. Za niedopuszczalne uznaje się posługiwanie się pobranymi plikami opatrzonymi logo Balex Metal na potrzeby projektów budowlanych, składanych wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Balex Metal nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości natury technicznej lub błędów wynikających z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

.

?