Uhlíková neutralita je jednou z hlavných úloh, ktoré sme si stanovili ako súčasť programu Planet Passionate. Preto chceme do roku 2030 dosiahnuť nulové emisie oxidu uhličitého.

Aby sme to dosiahli, podnikáme kroky na mnohých úrovniach a  jedným z nich je dôsledná výmena vozového parku. Už v roku 2025 budú mať všetky automobily patriace do skupiny Balex Metal nulové emisie. V roku 2021 bude spoločnosť vlastniť 6 elektromobilov. Prioritou je tiež to, že energia na nabíjanie automobilov pochádza z obnoviteľných zdrojov.

V globálnom inovačnom centre IKON v Kingscourte bol nedávno postavený šesťkanálové nabíjacie miesto pre elektrické vozidlá. Vďaka tomu bude nabíjanie každého automobilu založené na 100% obnoviteľnej energii.

Balex Metal Slovensko s elektromobilom

Prvý elektromobil už vlastní spoločnosť Balex Metal Slovensko a ďalšie autá sa už čoskoro objavia aj v Poľsku

Ročný raport Planet Passionate 2020

Viac informácií o činnostiach týkajúcich sa znižovania emisií oxidu uhličitého sa uvádza vo výročnej správe Planet Passionate za rok 2020. V tejto oblasti sme si stanovili cieľ:

  • dosiahnutie nulových emisií oxidu uhličitého do roku 2030 (rozsah 1 a 2)
  • výmena vozového parku s nulovými emisiami už v roku 2025 (rozsah 1 a 2)
  • zníženie CO 2 generovaného pri realizácii dodávok k našim partnerom o polovicu. (rozsah 3)

V roku 2020 sa naše absolútne emisie (rozsah 1 a 2) znížili o 5,2% v porovnaní s rokom 2019. Tento pokles bol výsledkom kombinácie zníženej spotreby energie a zlepšenia výrobných procesov.

V roku 2020 sme tiež posilnili pracovné vzťahy s našimi kľúčovými dodávateľmi.

Medzi aktivity patrili početné tímové stretnutia a preskúmania stratégie. Naše tímy udržateľnosti úzko spolupracovali s hlavnými dodávateľmi surovín po celý rok, čo vyústilo do mnohých prebiehajúcich projektov spolupráce. Navyše vďaka životnosti našich zatepľovacích systémov predaných v roku 2020 ušetríme 164 miliónov ton CO 2.

Dozvedieť sa viac: