Voľba tepelnej izolácie priamo ovplyvňuje prevádzkové náklady domu. Radíme, čo si treba pri výbere tepelnoizolačného materiálu všímať.

Predtým, než zateplíte dom, alebo o tepelnej izolácii triedy A++

Voľba tepelnej izolácie priamo ovplyvňuje prevádzkové náklady domu. Podobne ako v prípade montáže tepelného čerpadla, energeticky úsporného kotla či fotovoltických panelov, je to investícia, ktorá sa vráti po istom čase. Radíme, čo si treba pri výbere tepelnoizolačného materiálu všímať.

Koeficient prenikania tepla

Pri výbere televízora si všímame šírku uhlopriečky, pri výbere počítača veľkosť pamäte RAM či typ procesora, a pri nákupe materiálov na izoláciu domov je podstatným parametrom lambda (označená symbolom λ). Čím nižšia hodnota, tým má daný materiál lepšie izolačné vlastnosti.

Na trhu sú bežne dostupné nasledujúce materiály:

  • panely PIR (λ=0,023 W/mK)
  • extrudovaný polystyrén XPS (λ=0,032 W/mK)
  • polystyrén EPS (λ=0,036 W/mK)
  • minerálna vlna (λ=0,040 W/mK)

V tomto porovnaní majú najlepšie parametre tvrdé panely PIR v plynotesných obkladoch Thermano s izolačnou triedou A++, ktoré vytvárajú až o 50 % lepšiu tepelnú izoláciu než panely XPS. Uvedené hodnoty lambda sa môžu trochu líšiť podľa typu daného výrobku.

*PUR bez plynotesného obkladu
**najteplejšie typy pórobetónu

Lambda neoznačuje vždy to isté

Iba zopár výrobcov uvádza lambdu zohľadňujúcu starnutie, tzn. takú hodnotu lambdy, ktorú bude mať daný materiál po namontovaní v objekte, avšak väčšina výrobcov uvádza deklarovanú lambdu , tzn. takú hodnotu, ktorú má materiál priamo po opustení výrobnej linky. Výrobca panelov PIR Thermano označuje svoje výrobky lambdou zohľadňujúcou starnutie, vďaka tomu môžete dôveryhodne vypočítať, nakoľko efektívne bude daný materiál chrániť dom pred chladom a pred teplom.

Odolnosť proti vlhkosti

Koľkokrát ste videli stavenisko s čiastočne namontovanou termoizoláciou? Je to bežné, pretože zhotoviteľ iba výnimočne dokáže ukončiť práce za jeden deň. Čo sa deje s materiálom, ktorý je vystavený pôsobeniu vlhkosti? Ľahko si môžeme domyslieť. Kým v prípade polystyrénu EPS, extrudovaného polystyrénu XPS či panelov PIR to nie je problém, minerálna vlna, či už skalná či sklenená, absorbuje vodu, čo trvalo mení jej tepelnoizolačné vlastnosti.

Princíp je jednoduchý – ak je v materiáli prítomná voda, lambda izolačného materiálu sa musí čiastočne nahradiť lambdou vody, a tá je v prípade vlny dokonca až 15-krát horšia (λD 0,040 vs λ 0,600). Preto je dlhodobá nasiakavosť vody veľmi dôležitý parameter. Čím je tento koeficient vyšší, tým je riziko straty izolačných vlastností vyššie.

Hrúbka materiálu

Čím lepší izolačný materiál, tým užšia bude jeho hrúbka potrebná na zachovanie stavebných noriem. Tieto normy sú z roka na rok prísnejšie, a to následne vedie k nutnosti používať čoraz hrubšie vrstvy tepelnej izolácie. Preto je moderné stavebníctvo založené na materiáloch, ktoré sa dajú montovať nie medzi krokvy, ale na krokvy.

Vďaka takému riešeniu nie je nutné znížiť strop podkrovia, čo predovšetkým umožňuje vyriešiť problém tepelných mostov – prerušenia tepelnej izolácie. Materiál, ktorý sa bežne používa na nadkrokvovú izoláciu, sú panely Thermano.

Reklamy rôznych tepelnoizolačných výrobkov lákajú cenou, málokedy koeficientom lambda. 
Ak staviate dom na mnohé roky, oplatí sa venovať chvíľu a pozrieť sa bližšie na výrobcami deklarované vlastnosti výrobkov. Pretože sa môže ukázať, že investíciu do nákupu a montáže materiálu, ktorý má pochybnú kvalitu, v budúcnosti mnohonásobne preplatíte vyššími prevádzkovými nákladmi budovy.

Hlavné typy tepelnoizolačných materiálov

Ponuka tepelnoizolačných materiálov je taká široká, že každé porovnanie bude obsahovať isté približné hodnoty. Nižšie predstavujeme najčastejšie používané typy výrobkov, tzn. panely PIR, polystyrén, extrudovaný polystyrén a minerálna vlna (s približným rozdelením na ľahkú [do 40 kg/m3] a na ťažkú [nad 100 kg/m3].