Vysokú kvalitu sendvičových dosiek Balex Metal dokonale poznajú dokonca aj u protinožcov. Investori z Nového Zélandu sa rozhodli využiť poľský výrobok pri výstavbe viacerých objektov.

Sendvičové panely s polyuretánovým jadrom (pevnou penou PIR) sú vzhľadom na svoje dokonalé tepelnoizolačné vlastnosti a vysokú pevnosť dokonalým materiálom na stavbu aj tých najnáročnejších výrobno-skladovacích objektov.

Preprava panelov z továrne Balex Metal v Bolszewe na Nový Zéland bude trvať 6 týždňov. Počas tejto výpravy zásielka prejde morskou cestou cca 28 000 km.

Predaj sendvičových dosiek zákazníkom z takých vzdialených oblastí na svete by nebol možný, keby zákazníci nemali veľkú dôveru voči kvalite výrobkov. Balex Metal je už mnoho rokov popredným výrobcom výrobkov z plechu na území strednej a východnej Európy.

Najnovším výrobkom Balex Metal je moderná termoizolácia s jadrom z polyuretánu Thermano, ktorá sa z roka na rok stáva populárnejšou a získava si dôveru investorov – nielen doma, ale aj v zahraničí. Izolácia je založená rovnako ako spomínané sendvičové panely na pevnej modifikovanej polyuretánovej pene.