Rýchlo sa montuje, má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti a nepohlcuje vlhkosť. Ale bude plávať? Rozhodli sme sa, že izolačný panel Thermano otestujeme skutočne netypickým spôsobom!

Splav – nie na kajaku, ale na tepelnej izolácii!

Je tepelná izolácia PIR odolná proti pôsobeniu vody? Extrémny test výrobku.

Rýchlo sa montuje, má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti a nepohlcuje vlhkosť. Ale bude plávať? Rozhodli sme sa, že izolačný panel Thermano otestujeme skutočne netypickým spôsobom!

Izolácia na výlete

Ústie rieky Piaśnica do Baltského mora v osade Dębki každý rok priťahuje turistov z celého Poľska, ktorých láka nádherná panoráma, kúpanie v rieke a mori a oddych na miestnej pláži. Prirodzeným pôsobením vody a vetra sa okolitá krajina z roka na rok mení, preto sa toto miesto odhaľuje vždy odznova. Ústie je tiež obľúbeným miestom kajakárov, ktorí využívajú prístav v okolí určený iba im.

Na mieste nás víta slnečné počasie a príjemná, jemná bríza. Prišli sme sem na dovolenku? Nie! Jacek Łazuka, expert na tepelné izolácie, ktorého niektorí z vás poznajú zo série filmov venovaných tejto problematike, chce na tomto mieste overiť jednu z najdôležitejších vlastností izolačných panelov – odolnosť proti pôsobeniu vlhkosti.

Nebude však určovať hodnotu μ ani chodiť v laboratórnom plášti. Namiesto toho si vyskúša splav do mora na jednoduchej plti z panela Thermano. Krátko pred testom má isté obavy týkajúce sa výtlaku, ale stále dúfa, že z tohto pokusu vyjde suchou nohou. Ako hovorí do objektívu kamery, ktorý ho v tento deň pozorne sleduje: „Žiadne riziko, žiadna zábava” alebo „No risk, no fun“.

Vlastnosti dobrej „plte“

Pri výbere tepelnej izolácie by sme si mali podľa neho všímať predovšetkým jej odolnosť proti pohlcovaniu a pôsobeniu vody. Väčšinou nepredpokladáme, že izolácia bude vystavená priamemu pôsobeniu zrážok, napriek tomu je počas používania v častom kontakte s vlhkosťou. Prečo? Difúzne otvorené materiály sú priedušné, prepúšťajú vzduch a spolu so vzduchom vchádza do ich vnútra aj vodná para. Keď teplota klesá, para začína kondenzovať na povrchu aj vnútri panelov. Keby taká kondenzovaná voda zamrzla, bola by to pre naše tepelnoizolačné snahy skutočná katastrofa, pretože ľad zhoršuje tepelnoizolačné vlastnosti niekoľko desiatok krát.

Ako sa bude správať panel Thermano vhodený do vody? Posledné testy pred finálnou skúškou sa skončili veľmi dobre, pretože plť sa nielenže sama vznáša, ale zvláda aj Jackovu hmotnosť. Materiál sa ponoril iba trochu, panel sa správa stabilne a všetko nasvedčuje tomu, že sa cesta k moru môže skončiť úspešne.

Čo je Thermano?

Panel vyrábaný prevažne z polyizokyanurátu (nástupca polystyrénu a minerálnej vlny), zabezpečený z oboch strán plynotesným obkladom skladajúcim sa z niekoľkých vrstiev polymérov a hliníkovej fólie. Má veľmi vysokú pevnosť, nízky koeficient tepelnej priepustnosti a pri kontakte s ohňom nezaniká, ale vzniká tepelne a mechanicky odolná zhorenina. Tieto výnimočné vlastnosti ocenili americkí konštruktéri zodpovední za kozmické programy, ktorí využili izokyanátmi modifikovaný polyuretán (PIR) ako izolátor v raketoplánoch.

Čas na plavbu

Niekoľko minút po prvých testoch sa Jacek vydáva na svoju cestu po prúde rieky Piaśnica. Improvizovaná plť z panelu Thermano sa správa mimoriadne dobre – nedeformuje sa, nepraská a nepotápa sa! Na túto skúšku použil štandardný výrobok s rozmermi 1,2 m × 2,4 m bez akýchkoľvek dodatočných úprav. Panel prišiel do osady Dębki rovno zo skladu. O chvíľku sa splav bezpečne končí pri morskom brehu. Teraz je čas na vytiahnutie plte z vody a na dôkladnú kontrolu jej stavu.

Najskôr treba skontrolovať, či panel pohltil vodu. Je to veľmi dôležité, pretože voda v tepelnej izolácii môže znížiť koeficient tepelnej izolácie až o 85 %! Panel po vytiahnutí z vody Jacek prerezal nožíkom, aby sa dalo skontrolovať, či sa vnútri materiálu nezmenila farba, čo by súviselo s preniknutím kondenzátu. Navlhnutý materiál by mal inú farbu. Pokus dokázal, že dovnútra panela Thermano voda neprenikla, o čom svedčí jasná farba peny vnútri.