Odkvapy sú doplnkový sortiment, ktorým strechu dokončíme. O životnosti a funkčnosti odkvapových systémov svedčí správny výber z hľadiska veľkosti a tvaru strechy, ako aj starostlivá montáž.

Trvácne a korózii odolné žľaby sú vyrobené zo zinkovej vrstvy a farebného polyuretanového nástreku. Hĺbka a priemery žľabov a zvodov sa vyberajú podľa plochy striech a uhla ich sklonu.

Kedy dať odkvapy na strechu?

Doba montáže odkvapov závisí od zvoleného strešného materiálu. Ak má byť ukončená maloformátovou krytinou (šablóny), žľaby nasadzujeme až keď je krytina takmer hotová - jeden až dva pásy šablón pri odkvape sa ukladajú po montáži odkvapu. Ak je strecha pokrytá veľkoformátovými prvkami (plechové krytiny, strešné panely, trapézové plechy), tak začíname odkvapmi.

Žľab by mal byť namontovaný so sklonom 0,3-0,5% (3-5 mm na 1 m žľabu) vytvoreným smerom k zvodovej rúre. Takýto spád je možný vďaka usporiadaniu odkvapových hákov od najvyššieho po najnižší. Pred určením sklonu odkvapov skontrolujte, či je odkvapová hrana vo vodorovnej polohe.

Ako vybrať odkvapové háky?

Dva základné typy hákov sú – čelové háky alebo dlhé krokvové háky. Prvé z nich sú vhodné na montáž k odkvapovej doske pozdĺž predtým označenej čiary s vytvoreným sklonom. Krokvové háky sa inštalujú ťažšie. Pripevňujú sa na plné debnenie strechy alebo na strešné laty. Pred pripevnením krokvového háku do latovania alebo debnenia je potrebné vyrezať pozdĺžnu drážku. Vďaka nemu bude hák po priskrutkovaní v jednej rovine s doskami alebo latami.

Ako umiestniť odkvap k odkvapu strechy?

Polovica priemeru žľabu by mala presahovať cez odkvapovú hranu. Je tiež dôležité, aby bol pripevnený 2-3 cm pod okrajom odkvapu. Vonkajšia časť žľabu by mala byť asi o 1 cm nižšia ako okraj priliehajúci k odkvapu.

Montáž žľabov krok za krokom

 • Určíme umiestnenie zvodovej rúry a vyznačíme umiestnenie odkvapových hákov. Prvý je umiestnený najnižšie a najbližšie k zvodu. Ďalšie by mali byť pripevnené tak, aby pozdĺž nich vedená čiara mala sklon 0,3-0,5% v smere, kde bude neskôr umiestnený kotlík, t.j. prvok smerujúci vodu zo žľabu do zvodu.
 • Pri použití krokvových hákov najskôr nastavíme nulový bod na háku číslo 1. K odkvapu priložíme skladací meter (napodobňujeme ním uhol sklonu), položíme ho na papier, nakreslíme čiaru prúdenia vody zo strechy a nastavíme nulový bod. Umiestnite všetky háky pre jeden odkvap jeden vedľa druhého a ceruzkou označte líniu poklesu (začnite od nulového bodu).
 • Potom pomocou ohýbačky ohýbajte háky na vyznačených miestach. Na odkvapovej doske označíme líniu poklesu a pozdĺž nej utiahneme háky. Umiestňujeme ich aj na boky kotlíka vo vzdialenosti 2 cm od jej okraja. Rovnaký princíp platí aj pre vnútorné alebo vonkajšie rohy.
 • Potom pripevnite kotlíky. Prvý žľab umiestnite na miesto, kde má byť zvodová rúra. Ceruzkou si naznačíme jeho os. Nasaďte pušku na odkvap a označte tvar otvoru. Vyrežte otvor pílkou. Jeho priemer by mal byť menší ako otvor v kotlíku.
 • Okraje plechu na otvore zahneme pomocou ručnej ohýbačky okolo otvoru mimo odkvapu, do vnútornej strany kotlíka, do hĺbky asi 8 mm. Zhora umiestnite žľaby na háky. Na spojenie žľabových sekcií sa používajú žľabové spojky . Konce žľabov sú uzavreté žľabovými čielkami.
 • Montáž odkvapového systému ukončíme umiestnením odkvapovej lišty nad odkvap.

Zenit - prémiový odkvapový system

Zenit má oveľa hlbší profil ako odkvapové systémy iných značiek. Vďaka tomu odvádza zo strechy až o 30 % viac vody ako tradičné systémy a zároveň eliminuje riziko pretečenia vody cez odkvap.

Systém Zenit sedí veľmi presne - všetky prvky tesne priliehajú. Zenit preto nevyžaduje dodatočné tesnenie a korekciu detailov. Toto riešenie účinne chráni žľab proti prasknutiu jeho spojov pri zamŕzaní vody.

Výnimočná odolnosť

Systém sa vyznačuje veľmi dobrým spracovaním, vďaka čomu je mimoriadne odolný a bezpečný. Najlepším príkladom sú dlhé krokvové háky, ktoré sú vyrobené z hrubej plochej pásoviny s polyuretanovým nástrekom. To zaručuje udržanie ťažkých hmotností počas celej životnosti a pri montáži háky udržia aj váhu pokrývača.

Z čoho pozostáva odkvapový systém Zenit?

Odkvapový systém Zenit pozostáva z:

 • Žľabový roh vnútorný / vonkajší
 • Žľabová spojka s tesnením
 • Žľab
 • Čelo
 • Kotlík
 • Koleno
 • Zvod
 • Hák krokvový
 • Hák čelový
 • Objímka zvodu
 • Skrutka do objímky zvodu
 • Stenová objímka zvodu
 • Odvádzač vody
 • Zvodová odbočka
 • Žľabový spojka
 • Lapač strešných splavenín
 • Skrutka do fasády- slimák
 • Výtokové koleno

Pozývame vás, aby ste sa oboznámili s technickými detailmi odkvapového systému Zenit