Skip to main content
Gigantyczna lodówka z płyt warstwowych

Gigantyczna lodówka z płyt warstwowych

24 marca 2020

Płyty warstwowe to obecnie najpopularniejszy materiał do budowy ścian wielkich hal produkcyjnych, hodowlanych i magazynowych. Jeden z takich obiektów – wielka mroźnia zakładu przetwórstwa drobiu – stanął na Kaszubach. Poznaj etapy tej ciekawej budowy, specyfikę płyt warstwowych i zasady ich montażu.

Z płyt warstwowych miała powstać wielka hala magazynowa z przeznaczeniem do przechowywania przetworów mięsnych – taka ogromna lodówka!

Płyty warstwowe dachowe, ścienne, chłodnicze i... obiekt gotowy!


Hale o konstrukcji stalowej, obudowywane termoizolacyjnymi płytami warstwowymi są wielokrotnie tańsze i szybsze w budowie niż hale murowane.

Obiekt ma konstrukcję stalową. Okładzinę ścian, dachu i sufitu wykonano z płyt warstwowych Balex Metal z rdzeniem PIR: dachowych, ściennych i chłodniczych. W przygotowaniach do realizacji obiektu wsparciem służyło Biuro Projektowe BM, a wykonawstwa podjęła się firma Stalprofil.


Dwunastometrowe płyty mocowane w układzie pionowym. Firma wykonawcza Stalprofil opracowała mechanizm, umożliwiający dociskanie jednej do drugiej. Styków nie trzeba było dodatkowo uszczelniać.

Dlaczego płyty z rdzeniem PIR?

Za wyborem płyt warstwowych z rdzeniem PIR przemawiało kilka argumentów:

  • Bardzo wysoka skuteczność termoizolacyjna.
  • Płyty chłodnicze mają powłokę Food Safe i spełniają wymogi dla pomieszczeń, w których magazynowana jest żywność.
  • Szybkość budowy z użyciem płyt warstwowych. Dzięki płytom warstwowym budowa hali zajmuje ok. 5-8 tygodni.
  • Łatwość utrzymania powierzchni płyt w czystości.
  • Płyty warstwowe z rdzeniem PIR pozwalają spełnić surowe wymogi dotyczące ochrony przeciwpożarowej.


Dzięki płytom warstwowym budowa hali zajmuje średnio 5-8 tygodni, od momentu wykonania fundamentów aż do rozpoczęcia prac instalacyjnych. 

Konstrukcja hali

Stalowe elementy hal wytwarzane są w wytwórni konstrukcji stalowych, w oparciu o dostarczony wcześniej projekt. Powstają tam słupy, dźwigary, rygle, płatwie i elementy stężające. Później dowozi się je na miejsce montażu i przy użyciu dźwigu ustawia na miejscu. Elementy są wzajemnie spawane lub skręcane. Tak w największym skrócie przebiega budowa ryglowej konstrukcji hal.

Obudowa ścienna – dopasowane wymiary płyt warstwowych


Hale stalowe są konstrukcjami o ogromnej wytrzymałości i trwałości. Poliuretanowy rdzeń płyt warstwowych zapewnia odpowiednie warunki cieplne i akustyczne wewnątrz budynku. Pozwala też spełnić surowe wymogi dotyczące ochrony przeciwpożarowej. 

Obudowę ścienną hali wykonano z płyt warstwowych chłodniczych PIR, o wysokości 12 metrów i szerokości 110 centymetrów. Wysokość płyt dobrano do wysokości hali, więc nie trzeba było ich łączyć po długości. Zminimalizowano tym samym ryzyko pojawiania się mostków termicznych na stykach. Wewnątrz, do wykonania komór mroźnych zastosowano płyty chłodnicze o grubości 20 centymetrów. Od zewnątrz osłonę stalowej konstrukcji stanowią płyty o grubości 6 centymetrów.

 
Płyty okładziny wewnętrznej montowano śrubami do rygli stalowych. Łebki śrub zostały ukryte głęboko w płycie i zamaskowane specjalnymi zaślepkami plastikowymi, eliminującymi punktowe mostki cieplne.

Przestrzeń między płytą chłodniczą, a ścienną, osłonową, pozostaje pusta. Płyty oparto na betonowej płycie fundamentowej. Później ułożono ocieplenie z polistyrenu ekstrudowanego XPS. Płyty polistyrenowe połączono z płytami warstwowymi ścian, odcinając przedtem fragmenty blachy, żeby na styku obu izolacji nie powstał mostek termiczny.

Do cięcia blachy zastosowano elektryczne nożyce. Trzeba pamiętać, że nie wolno w tym celu używać narzędzi wytwarzających wysoką temperaturę w trakcie cięcia, bo mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia powłok antykorozyjnych. Na izolacji płyty fundamentowej zrobiono betonową wylewkę, a na niej betonową posadzkę przemysłową.

Zadaszenie i sufit również z płyt warstwowych

Dach hali został zbudowany z płyt warstwowych dachowych PIR Standard, o głębokim profilowaniu okładziny zewnętrznej. Płyty takie stosuje się przy różnych rozpiętościach podpór dobranych przez projektanta. Minimalny spadek dachu powinien wynosić 5-7 procent.


Dach hali został zbudowany z płyty warstwowej dachowej PIR Standard. Do budowy okładziny zewnętrznej zastosowano
płyty ścienne PIR Plus - z ukrytym mocowaniem.

Każda płyta dachowa mocowana jest do konstrukcji nośnej łącznikami na jej szerokości.  Zagęszczenie elementów mocujących wymagane jest w strefie okapowej. W przypadku konstrukcji stalowych, których grubość przekracza 14 milimetrów, oraz betonowych lub drewnianych istnieje możliwość zastosowania innych łączników.

Sufit podwieszany w komorach mroźniczych powstał z takich samych płyt jak ściany i mocowano je w podobny sposób.