Skip to main content
Płyty z twardej pianki poliuretanowej: oszczędność, termoizolacja i walka o czyste powietrze

Płyty z twardej pianki poliuretanowej: oszczędność, termoizolacja i walka o czyste powietrze

12 września 2019

Stężenie pyłów zawieszonych, z których powstaje smog, pięciokrotnie przekracza normy unijne. Główną przyczyną jest tzw. niska emisja. Jednym z kierunków do redukcji emisji i walki ze smogiem jest stosowanie płyt PIR – energooszczędnych materiałów izolacyjnych wpływających na poprawę izolacyjności budynków.

W Polsce głównymi składnikami smogu są pyły, których drobinki mają różną wielkość. Im mniejsza drobinka, tym jest bardziej niebezpieczna dla naszego zdrowia, ponieważ głębiej przenika do układu oddechowego. Cząsteczki mniejsze niż 10 μm przenikają do oskrzeli a drobiny mniejsze niż 2,5 μm do płuc. Najgroźniejsze są pyły PM0,1 trafiają do pęcherzyków płucnych, a stamtąd przedostają się do naczyń krwionośnych.

Czym jest smog i jak powstaje w powietrzu?

Pojęcie smogu wywodzi się z języka angielskiego. Jest zbitką wyrazów: smoke (dym) i fog (mgła). Ze względu na warunki powstawania oraz skład chemiczny możemy wyróżnić dwa rodzaje smogu:

  • tzw. londyński, w którym przeważa pył i tlenki siarki, azotu czy węgla (taki występuje w Polsce);
  • Los Angeles, gdzie dominują tlenki azotu i tzw. lotne związki organiczne.

Smog powstaje w bezwietrzne dni z wysokim ciśnieniem atmosferycznym. Wtedy szkodliwe cząsteczki nie unoszą się do góry i pozostają blisko powierzchni ziemi. Składają się na niego głównie pyły o charakterze stałym lub płynnym, do których przyklejają się związki rakotwórcze, np.: tlenki azotu, siarki, węgla i inne. U człowieka mogą one wywołać astmę, powodować zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechową lub paraliż układu krwionośnego.

Emisja toksycznych spalin – główna przyczyna powstawania smogu

W Polsce smog generowany jest głównie przez tzw. niską emisję. Powodują ją przede wszystkim spaliny wytwarzane przez nieefektywne piece grzewcze i pojazdy mechaniczne. Większość domów jednorodzinnych w naszym kraju nie posiada właściwej izolacji cieplnej, co skutkuje podwyższonym zapotrzebowaniem na energię. Im więcej dokładamy do pieca, tym więcej wypuszczamy z dymem pyłów, substancji rakotwórczych i metali ciężkich do atmosfery. Sytuację pogarsza spalanie złej jakości: węgla, śmieci, mułu i miału węglowego w domowych piecach.

Płyty z twardej pianki poliuretanowej

Sposoby na poprawę jakości powietrza – stosowanie płyt z twardej pianki poliuretanowej

Płyty PIR jako sposób na walkę ze smogiem

Kierunkiem w walce o czyste powietrze jest dążenie do obniżenia zużycia energii w domach jednorodzinnych. Przykładem jest wybór nowoczesnych i energooszczędnych technologii w zakresie izolacji termicznych, ogrzewania oraz wentylacji. Odpowiednio zaizolowane ściany i dach, zredukują straty ciepła i zmniejszą zapotrzebowanie na energię do ogrzania budynku. Aby osiągnąć zamierzony efekt, ważne są: odpowiednia grubość izolacji, poprawny montaż i jakość stosowanych rozwiązań. Energooszczędnym materiałem izolacyjnym są np. płyty PIR. Wyróżniają się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła – λ na poziomie 0,023 W/mK i gwarantują maksymalną efektywność zastosowanej izolacji, przy relatywnie mniejszej jej grubości. Materiał, z którego powstają płyty Themano, jest najbardziej trwałym termoizolatorem w budownictwie. Płyty z twardej pianki poliuretanowej gwarantują osiągnięcie komfortu termicznego i znaczne oszczędności przy zastosowaniu ich jako izolacji ścian, dachu i podłogi. Przykładowo, przy zastosowaniu izolacji Thermano w domu o powierzchni 134 m2, roczne koszty ogrzewania wyniosłyby 1094 zł (dla porównania ogrzanie domu o tej samej kubaturze, ale z izolacją z wełny mineralnej podnosi koszty o prawie 800 zł). Dodatkowo płyty PIR są bezpieczne dla środowiska naturalnego zarówno na etapie produkcji, jak i utylizacji. Wykonano je z materiału, który można ponownie wykorzystać w 80%.

Sprawdź kilka cennych informacji o sposobach montażu płyt PIR:

Jak wykonać termoizolację ściany
Thermano na ścianie zewnętrznej
Thermano na dachu skośnym – układ nakrokwiowy
Jak docieplić poddasze domu