Tak sa teraz tepelne zabezpečujú stropy v maštaliach, chlievoch, kurínoch a iných poľnohospodárskych objektoch.

Bezpečné čistenie poľnohospodárskych budov vysokotlakovými čističmi.

Obrovské plochy hospodárskych budov si vyžadujú efektívne riešenia, ktoré dokážu zabezpečiť náležitý tepelný komfort a sanitárne podmienky. Preto je taký dôležitý výber vhodného tepelnoizolačného materiálu, ktorý sa dodatočne dá umývať vysokotlakovými čističmi.

 

STROP V HOSPODÁRSKYCH BUDOVÁCH

V hospodárskych budovách, ako sú maštale, chlievy alebo kuríny, sa bežne používajú podhľady z tvrdej peny PIR v plynotesných obkladoch. Taký podhľad zaručuje stabilné podmienky chovu, je odolný proti pôsobeniu organických zlúčenín, ale predovšetkým je vynikajúcim riešením na každodenné používanie.

Podstatným parametrom je možnosť umývania podhľadu bežne používanými vysokotlakovými čističmi. Dobrá termoizolácia musí mať špeciálnu konštrukciu umožňujúcu bezpečné čistenie prúdom vody pod vysokým tlakom. To je hlavný dôvod popularity panelov PIR typu Thermano Agro, ktorých používanie sa u nás rozšírilo doslova bleskovo.

TEPELNÝ KOMFORT JE ZÁKLAD

Ako to funguje? Panel PIR tvoria dva typy vrstiev. Vrstvou, ktorá zaručuje dokonalé tepelnoizolačné vlastnosti, je jadro z tvrdej peny z polyizokyanurátu (PIR). Parametrom, ktorý určuje kvalitu termoizolácie, je lambda – čím nižšia hodnota, tým vyššia účinnosť. Na porovnanie, bežne používaný polystyrén EPS má koeficient lambda na úrovni 0,037 W/mK a panely PIR iba 0,023 W/mK, to znamená, že Thermano Agro izolujú o polovicu lepšie.

UMÝVANIE POD TLAKOM

Druhým typom vrstvy je plynotesný povlak. Hlavnou úlohou tejto vrstvy je zastavenie bubliniek pentánu (čo zaručuje stálosť tepelnoizolačných parametrov), avšak to, čo môže farmárov zaujímať najviac, sú ďalšie vlastnosti – trvácnosť a nenasiakavosť. Povlak skladajúci sa z niekoľkých vrstiev hliníka bez problémov odolá sústredenému prúdu vody pod vysokým tlakom a štruktúra povlaku bráni rozvoju mikroorganizmov, napr. húb.

PANELY SO SKLENÝM VLÁKNOM

Iba odnedávna je podhľad Thermano Agro dostupný aj vo variante s dodatočným zabezpečením, tzn. so špeciálnym povlakom zo skleného vlákna, ktoré sa bežne používa na výrobu jácht či lodí. Výrobok s názvom Thermano Fiberglass je riešením typu „namontujte a zabudnite”. Znamená to, že raz správne namontovaný nestráca počas dlhých rokov svoje vlastnosti, ale dokáže mechanicky odolávať nespočetnému množstvu umytí vysokotlakovými čističmi.

Termoizolácia poľnohospodárskych budov z panelov PIR:

VÝHODY

1. stabilné tepelné podmienky v hospodárskych budovách znamenajú:

  • vyššiu nosnosť hydiny
  • rýchlejší a väčší rast ošípaných a hydiny
  • vyššiu produkciu mlieka dobytka

2. možnosť bezpečného umývania vysokotlakovými čističmi

3. rýchla (tzn. lacná) montáž (300 m2 za 5 hodín)

4. odolnosť proti prchavým organickým zlúčeninám (vrátane amoniaku), hlodavcom, vtákom, hubám

5. vodoodolnosť

NEVÝHODY

1. výrobok je zatiaľ dostupný iba v jednej farebnej verzii