Redakcja BUILDER i Rada Naukowa działająca przy miesięczniku przyznali doroczne nagrody dla wyróżniających się firm i osób działających w branży budowlanej. Wśród laureatów ogłoszonych 16 marca znalazła się także nasza firma oraz Marek Dzikiewicz, prezes zarządu. 

- Tytuł Budowlanej Firmy Roku traktuję jako podsumowanie 30 lat działalności Balex Metal na rynku. Cieszę się, że nasza strategia rozwoju w kluczowych segmentach budowlanych w Polsce i za granicą została doceniona właśnie w taki sposób.

Przez te wszystkie lata rozwijamy się, bez względu na nieprzewidywalne okoliczności. Potrafimy racjonalnie działać na zmiennym rynku, rozwijać gamę produktów i przede wszystkim stawać się coraz lepszym partnerem dla naszych Klientów. Ten czas zaowocował tym, że mamy dziś możliwość zaoferowania unikalnej oferty produktów komplementarnych do rynku budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego i rolniczego.  

Poprzedni rok zakończyliśmy, działając we wszystkich krajach na jednym zintegrowanym systemie zarządzania, zgodnym ze standardem ISO 37301:2021. Naszym obecnym priorytetem jest także systematyczna praca nad skracaniem systemu dostaw, dlatego powiększyliśmy sieć oddziałów produkcyjno-sprzedażowych o nowy punkt w Polsce, za miesiąc otwieramy kolejny na Litwie, a pod koniec roku w Czechach. Ważną kwestią dla nas jest również wspieranie zielonego budownictwa, nie chodzi tylko o konsekwentną realizację celów programu zrównoważonego rozwoju Planet Passionate, ale o kontynuację prac nad zmniejszaniem śladu węglowego w naszych produktach, bo mamy świadomość, iż rozwiązania niskoemisyjne dotyczą nawet bardziej już istniejącego budownictwa niż nowego. 

Tego typu wyróżnienie traktuję również jako okazję, aby podziękować wszystkim członkom zespołu Balex Metal, którzy każdego dnia angażują się w rozwój projektów wymagających ogromnego doświadczenia i profesjonalizmu. Bez nich realizacja wspomnianych projektów nie byłaby możliwa. 

Dziękuję też naszym licznym współpracownikom, partnerom oraz kontrahentom za wspólne osiąganie założonych celów, a także klientom za niesłabnące zaufanie i inspirację do dalszego działania.  – mówi Marek Dzikiewicz, prezes zarządu Balex Metal.

BUDOWLANA FIRMA ROKU to wyróżnienie przyznawane przez Redakcję i Radę Naukową miesięcznika  „Builder” firmom z branży budowlanej za dynamiczny rozwój i osiągniętą pozycję na rynku budowlanym; za szczególne osiągnięcia  w danym roku, wyróżniające firmę na tle branży  i konkurencji.