Zakłady w Bolszewie i Tomaszowie Mazowieckim  działają już zgodnie z procedurami systemu zarządzania jakości ISO 9001:2015, a kolejne zakłady w Długołęce, Broceni (Łotwa), Zilinie (Słowacja) mają obecnie wdrażany system – opowiada Marzena Marchocka, dyrektor operacyjny Grupy Balex Metal.

- Po tym wdrożeniu czekają nas kolejne wprowadzanie systemów, tym razem ISO 14001 (zarządzanie środowiskiem) i ISO 45001 (bezpieczeństwo i higiena pracy) i oczywiście ISO 37301 (zarządzanie zgodnością).

Jaki jest cel wprowadzania systemów zarządzania w Balex Metal?

Chodzi o taki sposób organizacji przedsiębiorstwa, który będzie minimalizował ryzyko wystąpienia wszelkich nieprawidłowości. Żyjemy w czasach, w których zmianie uległo spojrzenie na to jak działa prawo w działalności przedsiębiorstwa, a to oznacza, że poszerza się krąg osób związanych obowiązkami wynikającymi z prawa. Dzisiaj prawo nie dotyczy  tylko prezesa, zarządu czy  menadżerów wysokiego szczebla, ale ten obowiązek schodzi  na inne grupy i wiąże się z koniecznością budowania procedur i procesów tak, aby każdy pracownik był świadomy, że to jak działa, co robi, musi być  zgodnie z prawem i regulacjami, które  firma zobowiązała się stosować.

Wprowadzone procedury spowodują, że wszyscy w Balex Metal będą świadomi odpowiedzialności i działania zgodnie regulacjami, których zobligowaliśmy się przestrzegać.
Wprowadzone procedury spowodują, że wszyscy w Balex Metal będą świadomi odpowiedzialności i działania zgodnie regulacjami, których zobligowaliśmy się przestrzegać.

Czemu ma służyć ISO w naszej organizacji?

Taki sposób zarządzania zwiększa zaufanie do marki, do przedsiębiorstwa. Zwiększa zdolność do konsekwentnego dostarczania produktów, które spełniają wymagania klientów, ale także wymagania ustawodawcze. Inaczej mówiąc poprzez określoną powtarzalność, zasady i zdefiniowane procesy  wzrasta poczucie bezpieczeństwa i zaufanie do prowadzenia biznesu z nami  na każdym jego etapie. Ten sposób zarządzania określany jest dzisiaj, odmienianym ostatnio przez przypadki słowem compliance/zgodność lub zarządzanie zgodnością/compliance management.

26 stycznia otrzymaliśmy rekomendację jednostki certyfikującej LRQA, która potwierdziła skuteczność wdrożenia w Balex Metal Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z Normą ISO 9001:2015.

Po 6 miesiącach intensywnej pracy zakończył się okres budowy systemu. Czy było trudno uzyskać ten certyfikat?

Z pewnością było to działanie wymagające zaangażowania na różnych poziomach organizacji. To był długi proces, ale ważny, bo w kontekście organizacji porządkujący mocno wiedzę o sobie samym, czyli kim jesteśmy jako firma, kto jest naszym interesariuszem z jakimi oczekiwaniami się spotykamy. Punktem wyjścia do budowy wewnętrznych wymagań dotyczących produktów, jak i organizacji procesów wewnętrznych było określenie kierunków i celów strategicznych dla naszej firmy, a potem zidentyfikowanie stron zainteresowanych wraz z ich potrzebami i oczekiwaniami.

Wsparciem dla Systemu Zarządzania Jakością była grupa 38 audytorów wewnętrznych, którzy z sukcesem zakończyli szkolenie i równie skutecznie przeprowadzili audyt w Bolszewie i Tomaszowie Mazowieckim.
Wsparciem dla Systemu Zarządzania Jakością była grupa 38 audytorów wewnętrznych, którzy z sukcesem zakończyli szkolenie i równie skutecznie przeprowadzili audyt w Bolszewie i Tomaszowie Mazowieckim.

Zaczęliśmy od przeprowadzenia szczegółowej analizy umożliwiającej identyfikację realnych potrzeb szkoleniowych. Potem nastąpiło opracowanie macierzy zastępowalności, która miała na celu wyeliminowanie możliwości zachwiania ciągłości produkcji wyrobów i świadczonych usług oraz wypracowanie metodyki nadzoru nad szkoleniami wewnętrznymi. To co było kluczowe również to wypracowanie zasad współuczestnictwa naszych pracowników w realizacji celów jakościowych organizacji z wykorzystaniem ich wiedzy i doświadczenia.  To właśnie wiedza i doświadczenie naszych pracowników ma wpływ na jakość wypuszczanych w rynek produktów,  a co za tym idzie na skuteczne konkurowanie na rynku.

Jakie są dalsze plany na najbliższe lata?

Ten rok powinniśmy zakończyć działając na jednym zintegrowanym systemie zarządzania. Jest to część  szeroko zakrojonego programu zapewnienia zgodności. W kwietniu ukazał się nowy standard ISO 37301:2021 traktujący o wymogach i wytycznych w zakresie systemów zarządzania zgodnością i osiągnięcie tego standardu jest naszym celem na lata 2022-2023.

Czy norma środowiskowa oraz zasady bezpieczeństwa mają duże znaczenie w strategii naszej firmy?

Zależy nam na tym, aby nasza firma była zarządzana i rozwijała się  w sposób zrównoważony, uwzględniający nasz wpływ na środowisko i minimalizując wykorzystanie zasobów naszej planety. Aby to nastąpiło zdecydowaliśmy o wdrożeniu wymagań kolejnej normy, tym razem środowiskowej – ISO 14001:2015.

W Balex Metal realizowany jest program zrównoważonego rozwoju Planet Passionate.
W Balex Metal realizowany jest program zrównoważonego rozwoju Planet Passionate.

Także bezpieczeństwo pracowników, dostawców czy gości przebywających na terenie zakładów Balex Metal leży nam na sercu, stąd kolejna decyzja zarządu o wdrożeniu wymagań także normy  ISO 45001:2018 – Zarządzania Środowiskiem i Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Widać zatem, że ten rok będzie bardzo pracowity, powinniśmy go zakończyć działając na jednym zintegrowanym systemie zarządzania, który dzięki wzajemnym powiązaniom połączy poszczególne systemy. We wszystkim co obecnie robimy i nad czym pracujemy kładziemy nacisk na wiarygodność i bezpieczeństwo pracy z nami. Skupiamy się wobec tego obecnie nad rozwojem wszystkich systemów zarządzania zgodności, od procesu produkcji zaczynając na procesie produkcji zwykłej ulotki marketingowej kończąc. Compliance jednak rozumiemy szerzej nie tylko jako działania zgodne z wiążącymi przepisami prawnymi, ale bierzemy pod uwagę określone standardy etyczne, które są nam bliskie i określone zostały w specjalnym dokumencie pt. Kodeks postępowania.