Działalność człowieka spowodowała, że na co dzień odczuwamy zmiany zachodzące w klimacie. Tylko 2°C dzielą nas od punktu krytycznego. Jeśli nie zredukujemy gazów cieplarnianych i nie zatrzymamy wzrostu temperatury, zmiany mogą być już nieodwracalne.

Dlatego cała społeczność ludzka powinna osiągnąć zerową emisję netto dwutlenku węgla do 2050 r. Czasu pozostało niewiele.

Zanieczyszczenie środowiska oraz ginące gatunki zwierząt, to zamknięty krąg, który należy natychmiast przerwać. Zagrożenie dla świata przyrody jest kolosalne - rocznie wytwarzanych jest aż 2 miliardy ton odpadów, a liczba zagrożonych gatunków zwierząt przekroczyła już milion.

Branża budowlana – musimy działać razem!

Dane dotyczące branży budowlanej są szczególnie niepokojące. Przemysł budowlany należy do  jednego z największych światowych czynników przyczyniających się do emisji dwutlenku węgla. Działalność związana z budową i eksploatacją budynków odpowiada obecnie za 36% światowego zużycia energii. Branża budowlana odpowiada również za ok. 30% wszystkich odpadów, które znajdują się na wysypiskach na całym globie.

Dlatego chcemy współpracować z naszymi partnerami i całą branżą aby osiągnąć wszystkie cele, które ostatecznie doprowadzą nas do zrównoważonego rozwoju. Uważamy, że naszą rolą jest poprawianie wpływu działalności Balex Metal i branży budowlanej na środowisko. Ale równie ważna jest postawa każdego z nas poza godzinami pracy, w obrębie rodziny i lokalnych społeczności.

Musimy działać już i zdecydowanie

Chcemy mieć wpływ na naszą przyszłość i wziąć odpowiedzialność za swoje działania. Dlatego w 2020 roku przystąpiliśmy do globalnego programu zrównoważonego rozwoju Planet Passionate. Wraz z całą Grupą Kingspan jesteśmy przekonani, że razem możemy wiele.

1. Energia

 • Chcemy osiągnąć zerowe zużycie energii netto do 2030 r.
 • Będziemy wytwarzać własną energię odnawialną na poziomie 20%.
 • Naszym celem jest również instalacja paneli fotowoltaicznych na szeroką skalę.

2. Dwutlenek węgla

 • Chcemy osiągnąć zerową emisję dwutlenku węgla do 2030 r.
 • Dążymy do tego, aby nasza flota stała się zeroemisyjna.
 • Zobowiązujemy się wdrożyć takie rozwiązania, które pozwolą nam w maksymalny sposób obniżyć emisję dwutlenku węgla podczas realizacji dostaw.

3. Gospodarka odpadami

 • Naszym priorytetem jest również gospodarka odpadami o obiegu zamkniętym. Aby to osiągnąć, każdy z nas będzie odgrywał ogromną rolę w realizacji tego planu.
 • Nasze procesy produkcyjne staną się zero-odpadowe do 2030 r.
 • Butelki PET pochodzące z recyclingu, będą wykorzystywane w naszych procesach produkcyjnych.

4. Woda

 • Chcemy znacznie wpłynąć na procesy oszczędzania wody. Dbanie o zasoby wodne to kolejne z naszych zobowiązań.
 • Przygotowujemy się do tego, by móc gromadzić wodę deszczową w jak największym stopniu.
 • Staliśmy się również częścią ambitnych projektów oczyszczania oceanów.

Planet Passionate to ambitny 10-letni program zrównoważonego rozwoju. Mamy konkretne cele i zadania, aby wypełnić nasz obowiązek. Traktujemy założenia Planet Passionate jako naszą misję, która nie obowiązuje w godzinach pracy. - To jest zmiana wartości również w  naszym życiu prywatnym.