Cieszymy się, że możemy ogłosić Planet Passionate Communities, filantropijne ramię naszego 10-letniego, globalnego programu zrównoważonego rozwoju Planet Passionate. Poprzez program Planet Passionate staramy się zmieniać samych siebie dążąc do zrealizowania zadeklarowanych celów.

Teraz, wraz z rozpoczęciem inicjatywy Planet Passionate Communities, chcemy również wspierać ludzi i społeczności na całym świecie, jednocześnie promując zrównoważone praktyki przy użyciu odpowiedzialnie pozyskiwanych materiałów.

Inicjatywa Planet Passionate Communities ma wymiar zarówno lokalny, jak i globalny. Tworząc lokalny wpływ, dążymy do zbudowania świata, który jest zasilany energią odnawialną, z zerową emisją dwutlenku węgla netto, w którym gospodaruje się wodą w sposób zrównoważony i chroni cenne zasoby Ziemi.

U podstaw Planet Passionate Communities leży ambicja stworzenia pozytywnej spuścizny i lepszego świata. Tworząc lokalne dziedzictwo, wszyscy jesteśmy zdeterminowani, aby wykorzystać naszą wiedzę, wywrzeć pozytywny wpływ na ludzi i społeczności na całym świecie oraz aby rozwijać program zrównoważonego rozwoju dla wszystkich.