Skip to main content
Planet Passionate - Raport Roczny za 2020

Planet Passionate - Raport Roczny za 2020

23 kwietnia 2021

Światowy Dzień Ziemi jest okazją aby przedstawić nasze działania, które podjęliśmy w przeciągu ostatnich 12 miesięcy w ramach programu Planet Passionate. Są to wysiłki bardzo wielu osób i zespołów na całym świecie, które wspólnie chcą zmienić otaczającą nas rzeczywistość.

A rzeczywistość  jest bardzo smutna - działalność człowieka spowodowała, że na co dzień odczuwamy zmiany zachodzące w klimacie. Tylko 2°C dzielą nas od punktu krytycznego. Jeśli nie zredukujemy gazów cieplarnianych i nie zatrzymamy wzrostu temperatury, zmiany mogą być już nieodwracalne. Zanieczyszczenie środowiska oraz ginące gatunki zwierząt, to zamknięty krąg, który należy natychmiast przerwać. Dlatego właśnie wszyscy pracownicy, zespoły oraz firmy należące do Grupy Kingspan podjęły wspólne zobowiązania. Właśnie z tych działań chcemy rzetelnie i regularnie się rozliczać. Rok 2020 był szczególny z oczywistych względów. Cały świat stanął przed wyjątkowymi wyzwaniami. Dlatego dotrzymanie założeń Planet Passionate stało się dla nas tym bardziej ważne.

Działamy zgodnie z celami Planet Passionate założonymi na całą dekadę. Wykonane zadania oraz osiągnięte wyniki sprawdzamy kwartalnie oraz rocznie.

Net Zero Energy na 100%

Można spokojnie powiedzieć, że Planet Passionate jest kontynuacją projektu Net Zero Energy, który rozpoczął się przed dekadą. Był to plan na tyle ambitny, że aż wydawał się niemożliwy do zrealizowania. Dopasowanie 100% energii operacyjnej do energii odnawialnej stało się jednak faktem, a było możliwe dzięki trzem bardzo ważnym działaniom:

  • maksymalnej redukcji zużycia energii
  • inwestycjom w energię odnawialną wytwarzaną na miejscu
  • zakupom wyłącznie certyfikowanej energii odnawialnej

Podsumowując Net Zero Energy w 2020 roku można stwierdzić, że plan powiódł się fantastycznie dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu międzynarodowego zespołu Kingspan, dlatego Planet Passionate ma równie duże szanse!

Wsparcie dla Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Staramy się działać na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ poprzez nieustanny rozwój rozwiązań, które pozwalają właścicielom budynków zużywać mniej zasobów. Robimy to, jednocześnie realizując Planet Passionate, który ma na celu poprawę naszych wyników w zakresie ochrony środowiska w obszarach energii, węgla, gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym i wody. W  Raporcie Rocznym pokazujemy, w jaki sposób nasze inicjatywy i poczyniony w 2020 roku postęp, przyczyniły się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, które są najbardziej związane z naszą działalnością i modelem biznesowym.

Pierwszy rok naszego programu Planet Passionate to realizacja wielu kluczowych zadań, ktore są kamieniami milowymi na drodze do celu

Energia

W obszarze energii mamy do osiągnięcia zerowe zużycie energii netto do 2030 roku. Wytwarzaną, własną energię odnawialną musimy osiągnąć na poziomie 20%. Po 12 miesiącach możemy pochwalić się wskaźnikiem 4,7% co daje tym samym 29 GWh.

Naszym celem jest 60% bezpośredniego wykorzystania energii odnawialnej do 2030 roku.  Po roku działania, jako grupa wypracowaliśmy wynik 28%, co daje nam równowartość 175 GWh konsumowanej energii ze źródeł odnawialnych.

Kolejnym z celów w obszarze energii jest instalacja paneli fotowoltaicznych w absolutnie wszystkich lokalizacjach. Nasz obecny wynik to 21% zainstalowanych systemów, które w sumie generują 11 GWh.

Jednocześnie, za pośrednictwem systemów doświetlania uzyskaliśmy zdolność do wytwarzania 9 miliardów lumenów naturalnego światła rocznie.

Pozytywna Energia!

Mamy wiele satysfakcji z programów wspierających zwierzęta oraz otaczającą przyrodę. Jednym z nich jest Pride of Meru, w którym działania są skoncentrowane na monitorowaniu lwów

Wykonujemy szereg inwestycji oraz twardych działań, które mają spowodować regularną poprawę wszystkich założonych wskaźników. Podczas realizacji towarzyszy nam również Pozytywna Energia! polegająca na wzajemnej mobilizacji, wsparciu i podnoszeniu nowych inicjatyw. Jest również wiele satysfakcji z programów  wspierających wprost zwierzęta oraz otaczającą nas przyrodę. Jednym z takich projektów jest Pride of Meru, w którym działania są skoncentrowane na monitorowaniu lwów. Pomimo oczywistych wyzwań w 2020 roku, zespół Born Free Pride of Meru kontynuował wysiłki na rzecz ochrony tych niesamowitych zwierząt. Zostało zidentyfikowanych 11 dodatkowych lwów, zwiększając całkowitą liczbę monitorowanych osobników na wolności, do 64.

Dwutlenek węgla

Neutralność węglowa jest dla nas absolutnym priorytetem. Dlatego jako grupa postawiliśmy sobie za cel:

  • osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla do 2030 r. (zakres 1 & 2)
  • przesiąście się do zeroemisyjnej floty samochodowej już w 2025 r. (zakres 1 & 2)
  • obniżenie o połowę CO 2 powstającego przy realizacji dostaw do naszych partnerów. (zakres 3)

W 2020 r. nasze bezwzględne emisje gazów cieplarnianych (zakres 1 i 2) zmniejszyły się o 5,2% w porównaniu z 2019 r. Spadek ten był wynikiem połączenia zmniejszonego zużycia energii i usprawnienia procesów.

W 2020 roku zacieśniliśmy również relacje robocze z naszymi kluczowymi dostawcami. Działania obejmowały liczne spotkania zespołów i przeglądy strategii. Nasze zespoły ds. zrównoważonego rozwoju ściśle współpracowały z głównymi dostawcami surowców przez cały rok, co zaowocowało wieloma trwającymi wspólnymi projektami. Ponadto dzięki żywotności naszych systemów izolacyjnych sprzedanych w 2020 roku, zaoszczędzimy 164 miliony ton CO2.

Niedawno w globalnym centrum innowacji IKON w Kingscourt stanął sześciokanałowy port samochodowy dla pojazdów elektrycznych (EV). Dzięki temu ładowanie każdego samochodu będzie oparte w 100% z energii odnawialnej. W Balex Metal w Polsce oraz na Słowacji również niebawem pojawią się samochody elektryczne. Zostały one już zakupione i teraz oczekujemy na ich dostawę.

Gospodarka odpadami o obiegu zamkniętym

Branża budowlana jest wielkim konsumentem zasobów i generatorem odpadów. Każdego roku światowy przemysł budowlany zużywa 42,4 mld ton materiałów, a 11% emisji dwutlenku węgla związanych z energią, pochodzi z energii używanej w branży budowlanej. Szacuje się, że 25-30% wszystkich odpadów wytwarzanych w UE pochodzi z budowy i prac rozbiórkowych.

Rozwój naszych produktów oraz zarządzanie procesami produkcyjnymi jest prowadzone pod kątem realizacji gospadarki odpadami o obiegu zamkniętym.

Uważamy, że przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym jest okazją do dokonania radykalnej zmiany potrzebnej do rozwiązania tych problemów m.in. poprzez utrzymywanie produktów i materiałów w użyciu, a tym samym regenerację systemów naturalnych. Zajęcie się gospodarką o obiegu zamkniętym jest głównym czynnikiem wpływającym na rozwój naszych produktów i zarządzaniem procesami produkcyjnymi. Podejście oparte na cyklu życia produktu w ramach obiegu zamkniętego zmusza nas do rozwiązań o najmniejszym wpływie na środowisko. Dlatego współpraca liderami branży i  myśli jest dla nas tak ważna. Chcemy mieć pewność, że recykling jest postrzegany jako ostatni krok, a nasze produkty są najpierw wykorzystywane w pełni ich potencjału.

W tym roku mamy na swoim koncie recykling 573 milionów butelek PET, a do 2030 roku naszym celem jest 1 miliard butelek. Jednak oprócz wysiłków ściśle związaną z naszą produkcją, podejmujemy również szereg dodatkowych inicjatyw. Jesteśmy pewni, że wiele zależy od każdego z nas i nawet najmniejsze działanie jest bardzo ważne. Dlatego stawiamy na edukację i wzajemną motywację każdego dnia.

Woda

Postawiliśmy sobie za cel zebranie 100 milionów litrów wody deszczowej w naszych lokalizacjach na całym świecie do 2030 r., aby zmniejszyć nasz wpływ na dostawy wody, którymi dzielimy się z lokalnymi społecznościami. Naszym celem jest oszczędzanie wody i ograniczenie zużycia wody wodociągowej i spływu wody deszczowej. Cała zebrana woda zostanie wykorzystana w naszych działaniach, sprzedana lub przekazana lokalnym społecznościom.

Zainstalowaliśmy rozwiązania do zbierania wody deszczowej zarówno nad, jak i pod ziemią. Jednocześnie wspieramy ważne inicjatywy w obszarze oszczędzania wody oraz czyszczenia oceanów

W 2020 roku zebraliśmy 21,1 miliona litrów wody deszczowej w naszych firmach w 17 zakładach produkcyjnych w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Polsce, Indiach, Holandii i Australii. Zainstalowaliśmy rozwiązania do zbierania wody deszczowej zarówno nad, jak i pod ziemią. Jednocześnie wspieramy ważne inicjatywy w obszarze oszczędzania wody oraz czyszczenia oceanów.  Do 2025 roku chcemy zrealizować 5 projektów oczyszczania oceanów ze śmieci. Pierwszym tego efektem jest 180 ton odpadów morskich, które zostały zebrane przy współpracy z Fundacją Ecoalf.

Pełny Raport Roczny 2020

Nasze cele, które chcemy osiągnąć w przeciągu 10 lat będą miały ogromny wpływ na polepszenie środowisk, w których funkcjonujemy

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją opracowanego raportu Planet Passioante Annual Report 2020 oraz odwiedzania strony poświęconej naszym inicjatywom w ramach Planet Passionate.