Firmy należące do Grupy Kingspan, w tym Balex Metal, ogłosiły rezultaty jakie wspólnie osiągnęliśmy w 2022 roku w ramach programu zrównoważonego rozwoju, Planet Passionate.

Istnieje związek między działaniem każdej firmy, a zmianami zachodzącymi w środowisku naturalnym. Sektor budowlany jest jednym z największych wytwórców emisji dwutlenku węgla na świecie. Mamy tego świadomość, dlatego realizujemy program zrównoważonego rozwoju Planet Passionate, który koncentruje się na czterech obszarach:

 • energii,
 • redukcji emisji dwutlenku węgla,
 • dbałości o zasoby wodne,
 • gospodarce odpadami o obiegu zamkniętym.

Każdy obszar ma swoje wyznaczone cele, które kwartalnie podsumowujemy i sprawdzamy jaki procent wyznaczonego zadania jest zrealizowany. Realizując program Planet Passionate chcemy też przyczynić się do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG). Program ten to dobrze zaplanowana 10-letnia droga,  podczas której zajmujemy się naszym najbardziej istotnym wpływem na środowisko. To już trzeci roczny raport, który jasno pokazuje, że staramy się coraz lepiej identyfikować, oceniać, mierzyć i eliminować wszelkie negatywne skutki dla środowiska i różnorodności biologicznej. Poprzez Planet Passionate Communities, społeczne i filantropijne ramię Planet Passionate, rozszerzamy również nasze wysiłki na rzecz tworzenia wartości dla społeczeństwa i społeczności lokalnych, w których działamy.

Jakie cele sobie postawiliśmy?

Do 2030 roku musimy zrealizować bardzo konkretne zadania oraz osiągnąć ściśle określone wskaźniki:

Energia

 • Będziemy wytwarzać własną energię odnawialną na poziomie 20%.
 • Nasze bezpośrednie wykorzystanie energii odnawialnej będzie na poziomie 60%.
 • Naszym celem jest również instalacja paneli fotowoltaicznych we wszystkich lokalizacjach Balex Metal.

Dwutlenek węgla

 • Dążymy do tego, by nasza produkcja netto stała się bezemisyjna do 2030 r.
 • Flota Balex Metal stanie się zeroemisyjna.
 • Dążymy do 50% redukcji intensywności emisji COe2 z produktów pochodzących od naszych głównych dostawców.

Gospodarka odpadami

 • Naszym priorytetem jest również gospodarka odpadami o obiegu zamkniętym. Każdy w Balex Metal odgrywa ogromną rolę w realizacji tego planu.
 • Nasze procesy produkcyjne staną się zero-odpadowe do 2030 r.
 • Butelki PET pochodzące z recyclingu, będą wykorzystywane w naszych procesach produkcyjnych.

Woda

 • Staramy się znacznie wpłynąć na procesy oszczędzania wody i promujemy dbałość o zasoby wodne również poza granicami naszej firmy.
 • Zbieranie wody deszczowej będzie miało miejsce we wszystkich lokalizacjach Balex Metal.
 • Staliśmy się również częścią ambitnych projektów oczyszczania oceanów. Sami włączyliśmy się w działania na rzecz Morza Bałtyckiego.

Kampania Nie myśl płytko! Zrealizowana przez Balex Metal na rzecz Morza Bałtyckiego.

Raport 2022 Planet Passionate

Zachęcamy Was do zapoznania się z Raportem Planet Passionate za 2022 rok, który jest również naszym dziełem.

Z raportu możecie się dowiedzieć na jakim etapie jesteśmy w dążeniach do osiągnięcia wyznaczonych wskaźników. Balex Metal zrealizował już inwestycję dotyczącą własnej energii odnawialnej w Bolszewie, a kolejna w Tomaszowie Mazowieckim jest w trakcie realizacji. Flota Balex Metaj jest systematycznie wymieniana na zeroemisyjne – firma posiada już 13 samochodów elektrycznych oraz 16 elektrycznych wózków widłowych. Poczyniliśmy również znaczne postępy w redukcji wytwarzanych odpadów obniżając ich ilość o 25%.

Nasza strategia zakłada zmianę sposobu naszego funkcjonowania jak i holistycznego podejścia do naszej działalności, aby w jak najmniejszym stopniu wpływać na otaczający nas świat. Dlatego wkładamy bardzo dużo wysiłku w to, aby zredukować emisję dwutlenku węgla, skupiamy się na tym, aby nasze procesy produkcyjne stawały się coraz mniej emisyjne (zakres 1 i 2), dlatego inwestujemy w rozwiązania, które pozwolą nam na 10-20% redukcji rocznie aby ostatecznie zredukować emisję związaną z naszą działalnością, na ile jest to technicznie możliwe, do poziomu bliskiemu zeru.

Realizacja inwestycji fotowoltaicznej na terenie zakładu produkcyjnego Balex Metal w Bolszewie.