Skip to main content
Wiarygodność, to między innymi parametry zgodne z rzeczywistością

Wiarygodność, to między innymi parametry zgodne z rzeczywistością

26 maja 2023

Producenci wyrobów budowlanych dostarczając na rynek swoje produkty deklarują własności fizykomechaniczne sprzedawanych produktów. Deklaracja Właściwości Użytkowych jest dokumentem potwierdzającym i gwarantującym ich dotrzymanie. I nie może być różnicy między tym, co producent deklaruje, a oferuje klientowi. 

 

Taka sytuacja nie ma miejsca u producenta, gdzie działa system zarządzania zgodnością oraz prowadzony jest nadzór przez powołany zespół ds. compliance, czyli zespół zapewniający zgodność prowadzonej działalności z normami, zaleceniami lub stosownymi praktykami.

Różnica między cechą zadeklarowaną przez producenta, a rzeczywistą cechą dostarczanych produktów 

Czym jest compliance i jak działa w Balex Metal opisywaliśmu już rok temu w rozmowie z Marzeną Marchocką, dyr.operacyjną Balex Metal.  Obecnie kończymy wdrażanie systemu zarządzania zgodności w zgodzie z normą ISO 37301, a w grudniu w zakładzie w Tomaszowie przejdziemy pierwszą certyfikację tego systemu. Od 2022 roku działa w Balex Metal zespół ds. compliance, który nadzoruje wiele obszarów w tym: ochronę klienta, uczciwą konkurencję czy przeciwdziałanie korupcji. Etyka i jasna komunikacja biznesowa należy także do systemu compliance. Określone, audytowane wewnątrz i na zewnątrz procedury z tym związane dotyczą szeroko rozumianej jakości produktu, w tym także jakości przekazywanej informacji o produkcie. 

W ramach wprowadzonych procedur, aby zapewnić transparentną, uczciwą i prezentującą aktualne dane komunikację z klientem pracownicy działu marketingu w Balex Metal korzystają z „Podręcznika Uczciwości Marketingowej”, szkoleń i procedur systemowych (poziomy akceptacji treści oraz zarejestrowana droga akceptacji czy wyjścia pliku do klienta). Każdy pracownik Działu Marketingu jest oceniany pod względem posiadanych kompetencji marketingowych (macierz doświadczenia i zachowania SKEB), przechodzi system dedykowanych szkoleń produktowych oraz ma wytyczoną ścieżkę tworzenia i akceptacji materiałów marketingowych. Każda nowa czy zaktualizowana treść produktowa ma swoją zarejestrowaną ścieżkę publikacji z wymaganymi poziomami akceptacji.  

Deklarowane vs. rzeczywiste

To samo dotyczy samego procesu wytwarzania czy kontroli wprowadzanych do obrotu wyrobów budowlanych. Tu także w Balex Metal poprzez odpowiednie procedury i ich kontrolę jest zapewniony poziom deklarowanych właściwości zgodnie z ich zastosowaniem i obowiązującymi przepisami.  Co więcej, aby zminimalizować ryzyko wprowadzenia w błąd klienta, dbając o transparentność i łatwy dostęp do informacji wszystkie zmiany parametrów są monitorowane i zatwierdzane wieloetapowo, aby dokumenty wychodzące były zweryfikowane zarówno od strony technicznej, jak i technologicznej, produkcyjnej, certyfikacyjnej, logistycznej, magazynowej i marketingowej.  

Dobre przykłady THERMANO i parametr λ

Takim przykładem jest wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ [W/mK] w przypadku termoizolacji Thermano. Jego wartość pochodzi z normatywnej kontroli produkcyjnej, gdy w zależności od wielkości produkcji pobiera się stosowną ilość próbek i dokonuje pomiaru przewodności termicznej. Po zebraniu wszystkich wyników i obróbce statystycznej uzyskuje się wartość przewodności λ90/90 z 90%-owym poziomem ufności, która jest wartością wyjściową dla podania parametru deklarowanego tj λD. To jest wartość, którą producenci termoizolacji podają w Deklaracjach Właściwości Użytkowych i co do zasady zaświadcza z jakim parametrem izolacja opuściła fabrykę. W przypadku Thermano, ponieważ ma okładziny gazoszczelne możliwe jest głębsze podejście - podawana jest nie wartość deklarowana (fabryczna), ale wartość po uwzględnieniu funkcji czasu, czyli czynnika starzenia materiału. Wystarczy porównanie, że w przypadku Thermano ta druga wartość, którą deklarujemy, to 0,023 W/mK, a “fabryczna”, to 0,022 W/mK. Niby “tylko” 1mW różnicy, ale jego uwzględnienie świadczy o rzetelności producenta. Wartość starzeniowa parametru λ jest jednocześnie deklaracją, że ten materiał nawet za kilkadziesiąt lat nie może mieć po zmierzeniu wartości wyższej, niż podana w Deklaracji. To jest dość rewolucyjne podejście do funkcji trwałości parametrów termoizolacji w czasie. W warunkach użytkowych występuje mnóstwo czynników wpływających negatywnie na klasyczne termoizolacje, a Thermano jest wolne od takich zagrożeń. 

Grubość blach dawniej i dziś

Innym aspektem, który obrazuje tym razem różnice pomiędzy oczekiwaniami inwestorów, a rzeczywistością są stosowane grubości blach w przypadku produktów ściennych i dachowych. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu standardem pokryć dachowych była blacha 1,0 mm. Zgódźmy się jednak, że w tych dawnych technologiach, to były blachy jedynie ocynkowane i w sposób często wątpliwy jakościowo. Brak zabezpieczeń antykorozyjnych nadrabiały grubością, która miała w założeniach zapewnić dłuższą żywotność pokrycia poprzez opóźnienie wystąpienia perforacji. Technologie poszły do przodu i dzisiaj zamiast zwykłego ocynku stosujemy warstwy stopowe: cynkowo-aluminiowe, cynkowo-magnezowe i inne, które technologicznie są daleko lepsze, a zabezpieczone dodatkowo powłokami organicznymi pozwoliły na stosowanie surowców cieńszych, niemniej zapewniających porównywalną trwałość i daleko lepsze efekty wizualne. Poza zabezpieczeniem technologicznym kolejnym gwarantem są normy i nasz system compliance. Kluczowe jest bowiem, aby produkcja była zgodna z wytycznymi normowymi, a system compliance poprzez odpowiednie procedury i ich kontrolę zapewnia poziom zgodny z ich zastosowaniem i obowiązującymi przepisami oraz złożonymi przez nas deklaracjami.  

Dlaczego system compliance jest dla nas ważny

Misją Balex Metal  jest prowadzenie działalności gospodarczej w sposób odpowiedzialny pod względem ekologicznym i społecznym. To zobowiązanie dotyczy nie tylko produktów, ale także przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska, optymalizacji efektywności energetycznej, ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz ciągłej poprawy wyników w całym spektrum działalności. Warto być naszym zdaniem rzetelnym, bo choć dzisiaj kosztuje to sporo czasu i pieniędzy, to wierzymy, że w dłuższej perspektywie przyniesie wyłącznie pozytywne efekty.