Skip to main content

Jak zamontować Thermano na dachu płaskim krytym papą bitumiczną?

15 października 2019
Spis treści

Instrukcja montażu Thermano na dachu płaskim krytym papą bitumiczną.

Dachy płaskie z reguły powinny posiadać choć minimalny spadek dla ułatwienia odprowadzenia wód opadowych. W przypadku braku takiego spadku można zastosować kilka sposobów do realizacji pokrycia dachu.

 • Użyć membrany hydroizolacyjnej, która nie wymaga spadków. Niektóre produkty wśród membran dachowych posiadają odpowiednie, dodatkowe powłoki, które umożliwiają ich zastosowanie na dachu bez spadku.
 • Wykonać wylewkę spadkową, która jako uzupełnienie betonu konstrukcyjnego wyprofiluje odpowiedni spadek.
 • Zastosować płyty spadkowe z innego materiału – poliuretanu lub styropianu. Płyty spadkowe poliuretanowe to rozwiązanie niezbyt szeroko jeszcze stosowane. Natomiast dość powszechnie dostępne są już płyty spadkowe ze styropianu EPS.

W przypadku stosowania termoizolacji Thermano wskazane jest by spadkowe płyty styropianowe były układane pod nią. Z uwagi na daleko wyższą wytrzymałość na ściskanie, płyty Thermano są bezpieczniejsze do instalacji pod membraną hydroizolacyjną. Z uwagi na nieodłączną w przypadku dachu płaskiego komunikację i naciski punktowe.

Właściwe przygotowanie podłoża

 • Przed przystąpieniem do ułożenia termoizolacji na dachu płaskim należy ocenić jakości podłoża betonowego. W przypadku konieczności należy zabezpieczyć powierzchnię dachu właściwym środkiem np. masą kauczukowo-asfaltową.

 • Na oczyszczonym i przygotowanym podłożu należy ułożyć folię paroizolacyjną w celu ograniczenia emisji pary wodnej, która przechodząc przez strop nad ogrzewanym pomieszczeniem, mogłaby skondensować się w termoizolacji. Przy tej okazji folia paroizolacyjna stanowić będzie również dodatkowe zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia dachu. Ewentualna woda, która przedostałaby się przez termoizolację, spłynie po folii do instalacji odwodnienia.

Pokrycie folią paroizolacyjną

 • Folia paroizolacyjna przy ściankach attykowych powinna być wyciągnięta powyżej poziomu termoizolacji. A idealnym rozwiązaniem, jest pokrycie nią całej ścianki attyki, również od góry.

 • W przypadku przyjęcia rozwiązania z płytami spadkowymi ze styropianu, należy ułożyć je na warstwie folii paroizolacyjnej. Płyty te nie wymagają stosowania żadnego mocowania montażowego w postaci klejenia lub wkrętów, chyba że wyniknie to z warunków wiatrowych w czasie montażu.

Układanie płyt Thermano

 • Strop z ułożonymi płytami spadkowymi jest już właściwym podłożem do ułożenia płyt Thermano jako właściwej warstwy termoizolacyjnej. Płyty Thermano z obu stron wykończone są tą samą okładziną. Stąd można je położyć dowolną stroną do góry.

 • Standardowo, zwłaszcza w przypadku dużych połaci należy mocować płyty Thermano łącznikami teleskopowymi w ilości 2 szt. na m2 – czyli 6 szt. na standardową płytę o wym. 1200x2400 mm. Stanowi to zabezpieczenie przed porwaniem płyt przez wiatr, zanim zostaną pokryte membraną hydroizolacyjną.

 • W przypadku stropu żelbetowego, należy stosować taki zestaw łączników teleskopowych, aby wkręty były zakotwione w betonie na minimum 50 mm.

 • Grubość płyt Thermano powinna być dobrana do obowiązujących wymagań termicznych dla dachu. W celu zapewnienia współczynnika U=0,18 W/m2 K, należy zastosować płyty Thermano o gr. 125 mm. Oczywiście w przypadku dachu z płytami spadkowymi ze styropianu można uwzględnić opór termiczny tych płyt, pomniejszając tym samym wymaganą grubość płyt Thermano.

Papa podkładowa

 • Alternatywnie do mocowania mechanicznego, papa podkładowa może być przyklejona do termoizolacji Thermano zamocowanej łącznikami teleskopowymi do podłoża konstrukcyjnego. Papa nawierzchniowa najczęściej zgrzewana jest do papy podkładowej przy zachowaniu odpowiednich zakładów pomiędzy poszczególnymi pasami.

 • Takie pokrycie dachu stanowi bezpieczną i efektywną warstwę zabezpieczającą przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a dodatkową korzyścią jest komfort termiczny mieszkania przez cały rok.

Zobacz także

W razie pytań prosimy o kontakt z doradcami technicznymi Thermano:

+48 801 000 80