Polskie Stowarzyszenie Dekarzy stara się o utworzenie zawodu Technik dekarstwa. Ogromnie trzymamy kciuki za powodzenie tej inicjatywy. Dekarze, to niezwykli fachowcy, bez których nasza branża nie może się rozwijać.

Od zawsze, odkąd istnieje Balex Metal, współpracujemy z dekarzami. Wielokrotnie przekonaliśmy się, że bez dekarzy nie damy rady. Są ogromnie ważnym ogniwem dla rozwoju całej branży. To dekarze pomagają nam przy projektowaniu najważniejszych produktów z portfolio Balex Metal. Ich uwagi dotyczące technik montażu zawsze są na wagę złota.

Zawód Przyszłości Dekarz


Według badań przeprowadzonych przez PSD średnio, na jedną firmę świadczącą usługi dekarskie, przypadają aż trzy wakaty na stanowisku dekarza. 

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy już od kilku lat rozwija niezwykle ważny projekt – Zawód Przyszłości Dekarz. Jego najważniejsze cele to:

  • Popularyzacja wśród młodzieży takich zawodów jak dekarz, blacharz i cieśla.
  • Doradztwo zawodowe.
  • Rekrutacja uczniów do szkół o profilach związanych z dekarstwem.

PSD podjęło to ważne wyzwanie aby wesprzeć branżę budowlaną. Dekarz to jeden z tych zawodów, bez których „budowlanka” po prostu nie może się rozwijać. A brak pracowników o umiejętnościach cieśli i dekarza doświadcza coraz więcej firm. PSD przeprowadziło w tym obszarze badanie. Stowarzyszenie szacuje, że na rynku brakuje nawet 15 tys. pracowników o kwalifikacjach dekarskich.

Stan polskiego szkolnictwa branżowego, a Zawód Dekarz

Szkoły branżowe I stopnia nie kształcą tylu wykwalifikowanych dekarzy ilu potrzebuje rynek budowlany. Rocznie naukę kończy zaledwie 40-50 uczniów (badanie własne PSD). To kropla w morzu  potrzeb branży budowlanej.


Jeśli inicjatywa PSD dojdzie do skutku, to będzie rewolucja w kształceniu dekarzy. Nowa ścieżka edukacji jest możliwa już od września 2021 roku.

Jedną z przyczyn tak małego zainteresowania zawodem jest fakt, że szkoła branżowa I stopnia nie dawała możliwości kontynuowania nauki. A w dzisiejszych czasach wielu uczniów chce mieć po prastu możliwość zdawania matury oraz pójścia na studia. Dlatego Polskie Stowarzyszenie Dekarzy od wielu lat robi wiele dobrego, aby popularyzować zawód. Jak jednak wynika z doświadczenia Stowarzyszenia, wszelkie podejmowane działania nie mają szans w zetknięciu z realiami czyli opisanej, zamkniętej ścieżki edukacji po szkole branżowej I stopnia.

Inicjatywa, którą wszyscy wspieramy!

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy złożyło wniosek do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o utworzenie zawodu „Technik dekarstwa”, w ramach którego wyodrębnione zostaną kwalifikacje: Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich (BUD.03.) – kwalifikacja wyodrębniona w obecnym zawodzie „Dekarz”, realizowanym w branżowej szkole I stopnia oraz Organizacja i kontrola wykonywania pokryć dachowych oraz sporządzanie kosztorysów - propozycja drugiej kwalifikacji realizowanej w tym zawodzie).

Kształcenie w branżowej szkole II stopnia będzie kontynuacją kwalifikacji z poprzedniego etapu kształcenia. Umożliwi absolwentom branżowej szkoły I stopnia nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji oraz uzyskanie wykształcenia średniego branżowego, a po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskanie dyplomu technika.

Najprawdopodobniej już we wrześniu 2021 r. uczniowie będą mogli podjąć kształcenie zawodu związanego z technologią wykonywania konstrukcji i pokryć dachowych na poziomie szkoły średniej, a tym samym ukończyć ją ze Świadectwem Dojrzałości i dyplomem Technika. Nauka w obu przypadkach trwać będzie 5 lat – w trybie jednolitym w Technikum lub w branżowej szkole I a następnie II stopnia.

To będzie prawdziwa rewolucja w kształceniu Zawodu Dekarz!

Przeczytaj także:

Akademia Budowlana Balex Metal rozpoczęła nowy program szkoleniowy!