Neutralność węglowa to jedno z głównych zadań, które postawiliśmy sobie w ramach programu Planet Passionate.  Dlatego już w 2030 roku chcemy osiągnąć zerową emisję dwutlenku węgla.

Aby było to możliwe podejmujemy działania na wielu płaszczyznach, a jednym z nich jest konsekwentna wymiana floty samochodowej. Już w 2025 roku wszystkie zakupowane samochody w Balex Metal będą zeroemisyjne. W 2021 roku firma będzie w posiadaniu 6 aut elektrycznych. Priorytetem jest również aby energia do ładowania samochodów pochodziła ze źródeł odnawialnych.

Nie tylko samochody Balex Metal mają stać się zeroemisyjne, również energia do ich ładowania ma pochodzić ze źródeł odnawialnych.
Niedawno w globalnym centrum innowacji IKON w Kingscourt stanął sześciokanałowy port samochodowy dla pojazdów elektrycznych. Dzięki temu ładowanie każdego samochodu będzie oparte w 100% z energii odnawialnej. 

Balex Metal Słowacja z samochodem elektrycznym

Pierwszy samochód elektryczny jest już w Balex Metal Słowacja

Pierwszy samochód elektryczny jest już w posiadaniu Balex Metal Słowacja, kolejne auta pojawią się niebawem również w Polsce.

Raport Roczny Planet Passionate 2020

Więcej na temat działań związanych z redukcją emisji dwutlenku węgla przedstawiamy w Raporcie Rocznym Planet Passionate za 2020 rok. W tym obszarze, jako grupa postawiliśmy sobie za cel:

  • osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla do 2030 r. (zakres 1 & 2)
  • przesiąście się do zeroemisyjnej floty samochodowej już w 2025 r. (zakres 1 & 2)
  • obniżenie o połowę CO 2 powstającego przy realizacji dostaw do naszych partnerów. (zakres 3)

W 2020 r. nasze bezwzględne emisje gazów cieplarnianych (zakres 1 i 2) zmniejszyły się o 5,2% w porównaniu z 2019 r. Spadek ten był wynikiem połączenia zmniejszonego zużycia energii i usprawnienia procesów.

W 2020 roku zacieśniliśmy również relacje robocze z naszymi kluczowymi dostawcami. Działania obejmowały liczne spotkania zespołów i przeglądy strategii. Nasze zespoły ds. zrównoważonego rozwoju ściśle współpracowały z głównymi dostawcami surowców przez cały rok, co zaowocowało wieloma trwającymi wspólnymi projektami. Ponadto dzięki żywotności naszych systemów izolacyjnych sprzedanych w 2020 roku, zaoszczędzimy 164 miliony ton CO2.

Dowiedz się więcej: