Blog

Jakich formalności wymaga budowa altany? Jakie pokrycie można zastosować na altanie?

Budowa altany ogrodowej przy domu wymaga spełnienia określonych formalności. Zakres potrzebnej dokumentacji zależy w takim przypadku przede wszystkim od powierzchni obiektu. Jeśli altana ma zostać wykonana na obszarze ogródków działkowych, nie trzeba składać zawiadomienia ani wniosku o wydanie pozwolenia.

O czym warto pamiętać planując remont dachu?

Remont dachu obejmujący konstrukcję więźby lub wpływający na układ warstw najwyższej przegrody zewnętrznej budynku wymaga zgłoszenia w organie administracji architektoniczno-budowlanej. W pozostałych przypadkach nie ma konieczności dopełniania żadnych formalności.

Z czego wykonać estetyczne i trwałe pokrycie tarasu?

Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym bezwzględnie wymaga wykonania wydajnej izolacji termicznej. Tylko w takim przypadku w budynku nie dojdzie do strat ciepła, a konstrukcja tarasu będzie trwała przez lata.

Rola kierownika budowy

Obowiązki kierownika budowy są określone przez ustawę Prawo budowlane. Osoba ta jest odpowiedzialna między innymi za prowadzenie dokumentacji budowy oraz geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego w terenie.

Odnowienie dachu płaskiego/Jak efektywnie odprowadzić wodę z dachu płaskiego?

Nadmiar wody opadowej jest szczególnie niebezpieczny dla dachu płaskiego, który nie posiada kąta nachylenia do podłoża umożliwiającego szybki grawitacyjny spływ opadów. W procesie projektowania stropodachów konieczne jest zastosowanie właściwego systemu odwodnieniowego, który umożliwi sprawne usunięcie wody z powierzchni najwyższej przegrody.

Na co zwrócić uwagę wybierając kolor dachu?

Kolor dachu może być narzucony w części opisowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wydanej decyzji o warunkach zabudowy. W takim przypadku należy zastosować się do wytycznych, ponieważ odstąpienie od przepisów zostanie potraktowane jako samowola budowlana.

.

?