Zakład w Bolszewie, ze względu na ilość występujących środków chemicznych do produkcji własnych produktów, zakwalifikowany jest do grupy zakładów o podwyższonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Balex Metal Sp. z o. o. zlokalizowany jest w Bolszewie w powiecie wejherowskim. Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest produkcja płyt warstwowych z rdzeniem z poliuretanu, wełny mineralnej, lub styropianu, produkcja izolacji PIR oraz produkcja metalowych pokryć dachowych, wykorzystywanych następnie do budowy obiektów mieszkalnych, niemieszkalnych i przemysłowych.

Zakład w Bolszewie, ze względu na ilość występujących środków chemicznych do produkcji własnych produktów, zakwalifikowana jest do grupy zakładów o podwyższonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W związku z powyższym zakład opracował:

- Zgłoszenie,

- Program Zapobiegania Awariom,

które zostały przekazane Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku

Zgodnie z wymaganiami Prawa Ochrony Środowiska w zakresie awarii przemysłowych, opracowany przez Balex Metal Program Zapobiegania Awariom (PZA) został zatwierdzony przez odpowiednie służby.

Przeczytaj także:

Co warto wiedzieć o budownictwie ekologicznym i energooszczędnym?
Dowiedz się jak dbamy o środowisko naturalne