Instrukcja montażu Thermano na dachu płaskim.

Instrukcja montażu Thermano na dachu płaskim.

1. Montaż płyt Thermano na dachu płaskim rozpoczynamy od położenia blach trapezowych konstrukcyjnych, stanowiących podłoże nośne. Blachy należy układać luźno, bez zbędnego dociskani lub rozciągania. Przy mocowaniu blach trapezowych do konstrukcji należy stosować rozwiązania zaproponowane przez projektanta, wynikające z obliczeń statycznych. Dobór łączników, ich długość, średnica, skok zwoju gwintu lub rodzaj i ilość kołków wstrzeliwanych, powinny odpowiadać wymogom projektowym. 

2. Wszelkie otwory technologiczne, które stanowić mają przejście przez cały przekrój dachu, jak kominki wentylacyjne czy piony odwadniające, należy wykonać w blasze trapezowej przed ułożeniem kolejnych warstw. Płyty Thermano mają ciężar objętościowy 30 kg/m3. Transport na dach oraz transport poziomy, nie wymagają użycia ciężkiego sprzętu. 

3. Kolejny etap to układanie folii paroizolacyjnej foli paroizolacyjnej. Należy zwrócić uwagę na kierunek układania kolejnych pasków folii, aby zakłady przebiegały zgodnie z kierunkiem spadku dachu. O właściwą wielkość zakładów folii należy dopytać dostawcę. 

Na rozłożonej folii można zacząć układać płyty Thermano, pamiętając o ich szczelnym ułożeniu - dłuższym bokiem prostopadle do  fałd blachy trapezowej. Ilość i długość niepodpartych połączeń powinna być jak najmniejsza. 

4. Kolejne pasy płyt powinny być układane w układzie mijankowym. Ma to na celu zapewnienie szczelniejszych połączeń między  sąsiadującymi elementami. W przypadku klasycznego dachu płaskiego, pokrywanego membraną hydroizolacyjną, do montażu płyt Thermano stosuje się mocowanie mechaniczne, przy użyciu łączników teleskopowych. Zabezpieczają one wkręty przed mostkowaniem cieplnym i pojawianiem się na nich skroplin po wewnętrznej stronie dachu. Właściwą ilością są 2 sztuki wkrętów teleskopowych na każdy metr kwadratowy Thermano, lub 6 sztuk na płytę o wymiarach standardowych, tj. 1200x2400 mm. 

Łączniki należy mocować wyłącznie po wewnętrznej stronie płyt Thermano, w odległości około 5 cm od krawędzi płyty. Absolutnie niedopuszczalne jest stosowanie łączników wspólnych, mocujących 2 lub 3 sąsiadujące płyty. 

Płyty Thermano można układać jednowarstwowo, chociaż bezpieczniejsze termicznie jest układanie ich w dwóch warstwach nachodzących na siebie w sposób mijankowy - tak, aby łącza sąsiadujących ze sobą rzędów i warstw nie pokrywały się.

Pierwszą warstwę należy mocować również łącznikami teleskopowymi. 1 lub 2 na płytę. Druga warstwa Thermano powinna być montowana tak, jak w przypadku termoizolacji jednowarstwowej, tj. 2 sztuki na każdy metr kwadratowy. 

5. Docinanie Thermano nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Wszelkie szczeliny należy wypełniać pianką poliuretanową niskoprężną.  

6. Płyty Thermano mogą być pokryte wszelkimi rodzajami hydroizolacji. Montaż membran hydroizolacyjnych dokonywany jest najczęściej przy pomocy takich samych łączników teleskopowych, jak stosowane do montażu płyt Thermano. Liczba łączników na metr bieżący zależna jest od tego, czy jest to środek połaci dachu, czy strefa krawędziowa. Na ogół, jedna  krawędź mocowana jest mechanicznie. Następnie przy zachowaniu odpowiedniego zakładu, zgrzewana z kolejnym pasem hydroizolacji. 

W szczególnych przypadkach konieczności zgrzania membrany z płytami Thermano należy przystosować jej powierzchnię do takiego połączenia, przy użyciu specjalnych środków klejących. 

7. Połączenie płyt Thermano z obróbką blacharską krawędziową wymaga zastosowania podcięcia płyt, dla wyprofilowania odpowiedniego spadku dla wody deszczowej. Wyeliminuje to problem zastoin na dachu. 

Należy pamiętać, że obróbki okapowe wymagają wykonania z blachy pokrytej materiałem zgrzewalnym z membraną dachową. Tak zabezpieczone połączenie będzie odporne na działanie wiatru. 

W razie pytań prosimy o kontakt z doradcami technicznymi Thermano:

+48 801 000 807